Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificările morfofiziologice şi biochimice ale algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. cultivate pe ape reziduale şi utilizarea ei


Autor: Dobrojan Sergiu
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victor Şalaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 11-03.00.05-27.03.08
Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Spirulină, aspect morfologic, conţinut biochimic, complexuri zootehnice, ape reziduale, supliment nutritiv

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, volum total de 116 pagini de text de bază, 20 de tabele şi 35 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Scopul tezeia constat în studierea modificării morfofiziologice a Spirulinei cultivate pe medii cu ape reziduale de la complexuri zootehnice şi elucidarea modificărilor biochimice şi de reproducere a algei în condiţii noi de cultivare; reducerea costului biomasei obţinute şi analiza comparativă a biomasei crescute pe medii minerale şi pe cele cu adaos de ape reziduale.

Obiective: studiul modificărilor morfologice şi al capacităţii de reproducere a Spirulinei, survenite la utilizarea apelor reziduale în calitate de mediu nutritiv; determinarea calităţii biomasei obţinute; implementarea metodei cultivării continue a Spirulinei pe ape reziduale; administrarea biomasei obţinute în raţia alimentară a puilor broiler şi în diabetul zaharat experimental.

Noutatea ştiinţifică. Au fost studiate modificările morfologice, biochimice şi de reproducere ale Spirulinei cultivate pe medii cu ape reziduale de la complexuri zootehnice, ceea ce asigură obţinerea de biomasă algală sporită. A fost demonstrat faptul că în concentraţiile de ape reziduale până la 5-10% alga se dezvoltă bine, iar biomasa obţinută, cu un preţ mult mai scăzut, nu se deosebeşte esenţial de cea crescută pe medii minerale costisitoare.

Semnificaţia teoretică.Au fost obţinute date noi referitor la: particularităţile morfofiziologice ale Spirulinei crescute pe ape reziduale; posibilitatea utilizării metodei cultivării continue a Spirulinei pe ape reziduale cu scopul obţinerii unui preţ redus al biomasei algale. A fost determinată compoziţia chimică a biomasei obţinute.

Valoarea aplicativă este exprimată în recomandările expuse, implementarea cărora va spori eficientizarea producerii biomasei de Spirulină cu un conţinut biochimic valoros, cu cheltuieli reduse şi perspective de utilizare a acesteia în nutriţia animalelor care produc aceste reziduuri. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în cadrul SRL ”Avicola Bulboaca”.

Cuprins


1. SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITL.: CARACTERISTICILE TAXONOMICĂ, MORFOFIZIOLOGICĂ, ECOLOGICĂ ŞI PERSPECTIVA UTILIZĂRII BIOMASEI (sinteză bibliografică)
 • 1.1. Alga cianofită Spirulina platensis: generalităţi
 • 1.2. Caracteristica taxonomică şi cea ecologică a speciei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl.
 • 1.3. Morfologia talului, a celulelor şi modul de reproducere a algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl
 • 1.4. Caracteristica tulpinii algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CAUSM. 26, utilizate în experimente
 • 1.5. Istoricul studierii algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. în Republica Moldova şi în România
 • 1.6. Utilizarea algei Spirulina platensis în alimentaţie, în zootehnie şi medicină
 • 1.7. Optimizarea mediului nutritiv de cultivare a algei Spirulina platensis
 • 1.8. Tehnologii de cultivare a algelor
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU
 • 2.1. Metode utilizate
 • 2.2. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA MEDIILOR NUTRITIVE CU ADAOS DE APE REZIDUALE DE LA COMPLEXURILE ZOOTEHNICE ASUPRA PARTICULARITĂŢILOR MORFOLOGICE, BIOCHIMICE ŞI A PRODUCTIVITĂŢII SPIRULINEI PLATENSIS (NORDST.) GEITL
 • 3.1. Componenţa chimică a apelor reziduale de la complexuri zootehnice, utilizate în experimente
 • 3.2. Particularităţile morfologice ale algei Spirulina platensis crescute pe diverse ape reziduale
 • 3.3. Productivitatea algei Spirulina platensis cultivate prin metoda de cultivare periodică pe apele reziduale, provenite de la diverse complexuri zootehnice
 • 3.4. Compoziţia biochimică a algei Spirulina platensis crescute pe apele reziduale
 • 3.5. Compoziţia aminoacidă a biomasei de Spirulina platensis crescute pe apele reziduale.
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. CULTIVAREA ALGEI SPIRULINA PLATENSIS PRIN METODA CULTIVĂRII CONTINUE ŞI UTILIZAREA BIOMASEI OBŢINUTE
 • 4.1. Obţinerea biomasei de Spirulina platensis prin metoda cultivării continue
 • 4.2. Utilizarea biomasei de Spirulina platensis crescute pe apele reziduale de la complexuri avicole ca supliment în nutriţia puilor broiler
 • 4.3. Administrarea biomasei algei Spirulina platensis, crescute pe apele reziduale de la complexuri de bovine pe fondul diabetului experimental
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE