Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Neuropatia periferică în scleroza multiplă: studiu clinic-electrofiziologic


Autor: Odainic Olesea
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vitalie Lisnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
CSS: DH 50-14.00.13-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

scleroza miltiplă, neuropatie, polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică, examen de stimulodetecţie, tratament imunosupresor

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 116 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este ilustrată cu 23 tabele, 29 figuri, 12 anexe, indicele bibliografic citează 186 de surse literare. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurologie

Scopul studiului: Elucidarea spectrului afectării sistemului nervos periferic în scleroza multiplă, evaluarea particularităţilor clinico-electrofiziologice ale neuropatiei periferice la pacienţii cu scleroza multiplă.

Obiectivele cercetării: studierea paternului clinic de afectare a sistemului nervos periferic în scleroza multiplă, determinarea particularităţilor electrofiziologice ale neuropatiei periferice în SM cu stabilirea frecvenţei mononeuropatiei, multineuropatiei, polineuropatiei, evidenţierea paternului clinic şi electrofiziologic al SM cu polineuropatie, evaluarea procesului de demielinizare şi degenerare axonală în fibrele nervilor periferici în raport cu specificul modificărilor electrofiziologice (examen de stimulodetecţie, prin potenţiale evocate de diferite modalităţi, electromiografie cu ac-electrod) la pacienţi cu SM, studierea impactului tratamentului imunosupresor asupra conductibilităţii în fibrele nervilor periferici la pacienţi cu SM şi polineuropatie.

Metodele de cercetare ştiinţifică: anchetare, examinare clinică, evaluare conform scalelor internaţionale, examen de stimulodetecţie, procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-a realizat un studiu de premieră asupra pacienţilor cu scleroza multiplă şi neuropatie periferică cu evidenţierea paternului clinic şi electrofiziologic.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului au reliefat existenţa afectării sistemului nervos periferic în scleroza multiplă cu determinarea frecvenţei şi particularităţilor clinice, electrofiziologice şi prevederea tratamentului adecvat.

Valoarea aplicativă:studiul a emis un complex optimal de evaluare a pacientului cu scleroza multiplă pentru a depista afectarea sistemului nervos periferic şi a aplica un tratament potrivit.

Implementarea rezultatelor: principiile celor demonstrate în studiu au fost valorificate în practica cotidiană a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie.

Cuprins


1. CONCEPTUL ACTUAL ASUPRA NEUROPATIEI PERIFERICE ÎN SCLEROZA MULTIPLĂ
 • 1.1. Definiţie şi istoricul sclerozei multiple
 • 1.2. Consemnări vizavi de epidemiologia, etiologia şi patogenia sclerozei multiple
 • 1.3. Criterii de diagnostic şi spectrul manifestărilor clinice ale sclerozei multiple
 • 1.4. Obţiuni contemporane în diagnosticul sclerozei multiple
 • 1.5. Paradigme clinice şi paraclinice al neuropatiei periferice în scleroza multiplă
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Metode de acumulare şi evaluare a pacienţilor incluşi în cercetare
 • 2.3. Metodologia examinării clinice
 • 2.4. Metodele de sudiu electrofiziologic
 • 2.5. Metodele imagistice de studiu
 • 2.6. Evaluarea statistică a rezultatelor obţinute

3. CARACTERISTICA PACIENŢILOR EXAMINAŢI ŞI PATERNUL CLINIC DE AFECTARE A SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ÎN SCLEROZA MULTIPLĂ
 • 3.1. Date generale ale pacienţilor cu scleroza multiplă şi polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică
 • 3.2. Manifestările clinice şi forme evolutive ale pacienţilor cu scleroza multiplă şi polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică
 • 3.3. Rezultatele evaluării obiective a pacienţilor cu scleroza multiplă şi polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică
 • 3.4. Estimarea funcţionalităţii la pacienţii cu scleroza multiplă şi polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică conform scalelor internaţionale
 • 3.5. Caracteristica comparativă a pacienţilor cu scleroza multiplă în raport cu prezenţa manifestărilor polineuropatice
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE ELECTROFIZIOLOGICE DE AFECTARE A NERVILOR PERIFERICI LA PACIENŢII CU SCLEROZA MULTIPLĂ ŞI POLINEUROPATIE DEMIELINIZANTĂ INFLAMATORIE CRONICĂ
 • 4.1. Rezultatele examenului de stimulodetecţie în fibrele nervilor periferici a pacienţilor cu scleroza multiplă
 • 4.2. Evaluarea rezultatelor tratamentului imunosupresor la pacienţii cu scleroza multiplă şi polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. INTERPRETAREA PARTICULARITĂŢILOR AFECTĂRII SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ÎN SCLEROZA MULTIPLĂ

CONCLUZII GENERALE