Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrii Centrali


Autor: Plop Larisa
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document4.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

triton comun, distribuţie spaţială, parametri biometrici, indici biometrici, dimorfism sexual, cromaţie nupţială, comportament reproductiv, stadii embrionare, stadii larvare, ritm de creştere, prolificitate, succes reproductiv

Adnotare

PLOP Larisa „Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Triturus vulgaris L. în Codrilor Centrali”. Teză de doctor în biologie, Chişinău, 2011. Cuvintele-cheie: triton comun, distribuţie spaţială, parametri biometrici, indici biometrici, dimorfism sexual, cromaţie nupţială, comportament reproductiv, stadii embrionare, stadii larvare, ritm de creştere, prolificitate, succes reproductiv. Domeniul de studiu: 03.00.08 – Zoologie. Scopul lucrării constă în crearea unui sistem detaliat de cunoştinţe referitoare la biologia, ecologia şi etologia tritonului comun în ecosistemele Codrilor Centrali în vederea evaluării particularităţilor intrapopulaţionale de perpetuare specifică, a stării ecologice şi elaborării unor metode eficiente de conservare. Întru realizarea acestui scop, au fost trasate următoarele obiective: evaluarea structurii, distribuţiei spaţiale, a dinamicii sezoniere şi a efectivului populaţional, a specificului ciclului anual reproductiv în funcţie de factorii abiotici şi biotici ai habitatelor, a comportamentului nupţial şi succesului reproductiv, a stării ecologice a populaţiilor de triton comun în ecosistemele Codrilor Centrali şi elaborarea măsurilor de conservare. Semnificaţia teoretică. A fost realizat, pentru prima dată, un studiu fundamental şi complex al biologiei, ecologiei şi etologiei tritonului comun în ecosistemele naturale ale republicii în vederea stabilirii specificului mecanismelor intrapopulaţionale de perpetuare a speciei în condiţiile puternic fluctuante ale mediului. Rezultatele obţinute contribuie la consolidarea conceptului privind specificul strategiei de reproducere a populaţiilor de triton comun în diverse condiţii ambientale ale ecosistemelor. Datele referitoare la comportamentul nupţial al tritonului comun în condiţii naturale sunt principial noi la nivel local şi regional şi extind esenţial conceptul privind arsenalul pozelor de curtare din sistemele nupţiale ale speciilor genului Triturus. Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor constituie un suport ştiinţificometodologic important în realizarea monitoringului durabil şi de restabilire a populaţiilor de triton comun în ecosistemele republicii. Tabelele de determinare a stadiilor embrionare şi larvare în condiţii naturale, elaborate în premieră, sînt folosite de către batracologi, ecologi, hidrobiologi şi alţi savanţi din domeniu în cercetările aplicative ale hidrobionţilor ecosistemelor naturale. Recomandările practice elaborate sînt utilizate de către specialiştii Rezervaţiei „Codrii” pentru ameliorarea stării ecologice a populaţiilor de triton comun. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în procesul didactic universitar, inclusiv la susţinerea cursurilor teoretice şi practice Zoologia vertebratelor, Fauna Moldovei, Biologia generală, Etologia ecologică, Bazele herpetologiei aplicative, Etologia eco-evolutivă.

Cuprins


1. BIOLOGIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL AMFIBIENILOR CAUDAŢI (ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ)
2. CARACTERISTICA ARIEI DE STUDIU. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • vvv
 • 1.1. Caracteristica ariei de studiu
 • 2.2. Materiale şi metode de cercetare
  • 2.2.1. Cercetarea distribuţiei habitaţionale şi a frecvenţei indivizilor
  • 2.2.2. Cercetarea migraţiilor şi a distribuţiei spaţiale a reproducătorilor
  • 2.2.3. Studierea activităţii sezoniere şi diurne
  • 2.2.4. Cercetarea structurii dimensionale, a coloritului nupţial şi a prolificităţii speciei
  • 2.2.5. Cercetarea ovopozitării, dezvoltării embrionare şi larvare a speciei
  • 2.2.6. Estimarea densităţii larvelor şi a juvenililor
  • 2.2.7. Cercetarea comportamentului nupţial

3. VARIABILITATEA GEOGRAFICĂ, DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ, CRACTERISTICA MORFOLOGICĂ ŞI STRUCTURA POPULAŢIONALĂ A SPECIEI
 • 3.1. Arealul şi variabilitatea geografică a tritonului comun
 • 3.2. Morfologia tritonului comun
  • 3.2.1. Parametrii biometrici populaţionali
  • 3.2.2. Particularităţile proporţiilor corpului
  • 3.2.3. Coloritul tritonului comun
 • 3.3. Structura habitaţională şi fenologia speciei
 • 3.3.1. Structura habitaţională
 • 3.3.2. Fenologia tritonului comun
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. PROCESUL REPRODUCERII ŞI COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL TRITONULUI COMUN
 • 4.1. Particularităţile fenologiei reproducătorilor
 • 4.2. Cromaţia nupţială şi caracterele sexuale secundare
 • 4.3. Structura dimensională a reproducătorilor
 • 4.4. Comportamentul reproductiv al speciei
 • 4.4.1. Teritoriul individual şi comportamentul teritorial al masculilor
 • 4.4.2. Atragerea şi curtarea femelelor de către masculi
 • 4.4.3. Depunerea spermatoforului şi fecundaţia
 • 4.5. Comportamentul nupţial: modalităţi de comunicare şi aspecte evolutive în cadrul speciilor genului Triturus
 • 4.6. Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai caudatelor
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢI ECOLOGICE ALE OVOPOZITĂRII, DEZVOLTĂRII EMBRIONARE ŞI LARVARE ALE SPECIEI
 • 5.1. Ovopozitarea. Particularităţile selectării staţiilor de reproducere şi a repartiţiei ouălor
 • 5.2. Dezvoltarea embrionară şi stadiile ei caracteristice
 • 5.3. Dezvoltarea larvară şi stadiile ei caracteristice
 • 5.4. Ritmul de creştere şi dezvoltare larvară
 • 5.5 Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE