Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L. şi activitatea lor biologică


Autor: Marcenco Alexandra
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Pavel Chintea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
CSS: DH 05-02.00.10-25.12.03
Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

glicozide steroidice, glicozide fenolice, Veronica chamaedrys L., Scrophulariaceae, spirostan, furostan, furospirostan, feniletanoid, HPLC, RMN-spectroscopie

Adnotare

Teza este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 151 de surse, 1 anexă, 95 de pagini de text de bază includ 21 tabele şi 25 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 02.00.10 – chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi.

Scopul şi obiectivele lucrării: elaborarea unui procedeu raţional de obţinere a glicozidelor din plantele Veronica chamaedrys L., determinarea structurii chimice şi activităţii biologice a compuşilor izolaţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost identificată o nouă sursă vegetală cu conţinut de glicozide steroidice şi fenolice; pentru prima dată din specia Veronica chamaedrys L. au fost izolate şi identificate 14 glicozide steroidice (chamaedrozide), 11 din care sunt glicozide noi, pentru prima dată descrise în literatura de specialitate; a fost elaborat un procedeu raţional de izolare a glicozidelor steroidice ale şirului furostanic din plantele Veronica chamaedrys L., pentru prima dată din plantele Veronica chamaedrys L. au fost izolate şi identificate 4 glicozide fenolice, din care o glicozidă este o substanţă nouă nedescrisă în literatura de specialitate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv constă în lărgirea arsenalului de substanţe biologic active noi şi recomandarea aplicării acestora în scopuri practice.

Semnificaţia teoretică: au fost obţinute substanţe biologic active noi, care nu au fost anterior descrise în literatura de specialitate şi care sunt importante pentru cercetări fundamentale şi aplicative.

Valoarea aplicativă a lucrării: tratarea seminţelor de Lactuca sativa de un termen îndelungat de păstrare cu soluţia sumei totale de glicozide Veronica chamaedrys L. înainte de semănat stimulează germinarea şi energia lor germinativă, contribuind astfel la o creştere şi dezvoltare mai energică a plantelor, fapt ce permite de a recomanda aceşti compuşi spre utilizare în selecţie; la adăugarea glicozidelor steroidice în mediul nutritiv pentru germinarea polenului de ardei dulce a crescut în mod semnificativ procentul grăuncioarelor de polen germinate şi lungimea tubului de polen, fapt important pentru selecţie şi cercetările genetice; glicozidele steroidice din seria furostanului pot fi utilizate în calitate de imunomodulatori care sporesc rezistenţa plantelor de grâu la afectarea cu ciuperca Fusarium oxysporum Schlecht., ce ceea ce îşi poate găsi aplicare în producţia agricolă; tratarea seminţelor plantei medicinale Sylibum marianum (Gaertn.) L. înainte de semănat cu soluţii de glicozide fenolice ale Veronica chamaedrys L. contribuie la sporirea productivităţii semincere, drept pentru care poate fi utilizată în producţia de seminţe a acestei plante medicinale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Unele rezultate ale investigaţiilor au fost implementate în activitatea de cercetări ştiinţifice a laboratoarelor ”Imunogenetica vegetală” şi ”Bioregulatori naturali” ale Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, a secţiei ”Selecţia ecologică” a Institutului de cercetări ştiinţifice ale selecţiei şi semenologiei culturilor legumicole din Rusia (VNIISSOC, Moscova).

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CHIMIEI GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENILETANOIDICE ALE FAMILIEI SCROPHULARIACEAE
 • 1.1. Structura glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4–dihidroxi–β–feniletanolului
 • 1.2. Glicozidele steroidice ale speciilor familiei Scrophulariaceae
 • 1.3. Glicozidele 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae
 • 1.4. Activitatea biologică a glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. IZOLAREA GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L
 • 2.1. Testarea preliminară a speciei Veronica chamaedrys L. la conţinutul glicozidelor steroidice şi fenolice
 • 2.2. Obţinerea sumei de glicozide steroidice şi fenolice din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.1. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria furostanică din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.2. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria spirostanică din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.3. Obţinerea glicozidelor fenolice sumare din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.4. Izolarea glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L
  • 2.2.5. Reacția de scindare completă în mediul acid a sumei de chamaedrozide
 • 2.3. Individualizarea glicozidelor steroidice ale Veronica chamaedrys L
 • 2.4. Individualizarea glicozidelor fenolice ale Veronica chamaedrys L
 • 2.5. Identificarea geninelor şi monozaharidelor în glicozidele din specia Veronica chamaedrys L
 • 2.6. Concluzii la Capotolul 2

3. DETERMINAREA STRUCTURII CHIMICE ALE GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L.
 • 3.1. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor steroidice din seria spirostanului, furostanului şi 22,25–epoxifurospirostanului
  • 3.1.1. Hidroliza acidă totală a chamaedrozidelor individuale
  • 3.1.2. Structura chamaedrozidelor А, А1 şi A2
  • 3.1.3. Structura chamaedrozidelor C, C1 şi C2
  • 3.1.4. Structura chamaedrozidelor D şi D1
  • 3.1.5. Spectrele IR, HR MS, 13C şi 1H RMN pentru chamaedrozidele A, A1, A2, C, C1, C2, D şi D1
  • 3.1.6. Structura chamaedrozidelor din şirul furostanic şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei]
  • 3.1.7. Scindarea legăturilor β-glicozidice din chamaedrozidele furostanice şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei] sub acţiunea fermenţilor
  • 3.1.8. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele B, E, E1, E2, F, F1
 • 3.2. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor fenolice
  • 3.2.1. Structura chamaedrozidelor А', В', С' şi D'
  • 3.2.2. Hidroliza acidă completă a chamaedrozidelor fenolice
  • 3.2.3. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele A', B', C' şi D'
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A CHAMAEDROZIDELOR
 • 4.1. Activitatea de reglare a creşterii şi dezvoltării a chamaedrozidelor
 • 4.2. Activitatea imunomodulatoare a chamaedrozidelor
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI