Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza medico-legala a deficienţelor admise în asistenţa medicala de profil chirurgical


Autor: Padure Andrei
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.24 - Medicină legală
Anul:2011
Consultanţi ştiinţifici: Gheorghe Baciu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.24-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

calitatea asistenţei medicale, deficienţe, neajunsuri, greseala medicala, malpraxis, responsabilitate, drepturile pacientului, consimţamânt informat

Adnotare

Lucrarea este expusa pe 211 pagini tehnoredactate si este constituita din: introducere, 6 capitole, discuţii, concluzii generale, recomandari practice, bibliografie din 267 titluri, 18 anexe, 27 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 31 lucrari stiinţifice.

Domeniul de studiu: Medicina legala.

Scop: Ameliorarea calitaţii asistenţei medicale de profil chirurgical prin evaluarea clinica, medico-legala si interpretarea juridica a deficienţelor profesionale, sistematizarea cauzelor determinante si elaborarea masurilor de prevenire a acestora.

Obiective: identificarea deficienţelor medicale profesionale; sistematizarea cauzelor de apariţie a deficienţelor si a consecinţelor nefavorabile în asistenţa chirurgicala; analizarea si clasificarea neajunsurilor în asistenţa de profil chirurgical; aprecierea calitaţii documentarii actului medical în fisa medicala a bolnavului de staţionar; studierea nivelului de cunoastere de catre chirurgi a legislaţiei Republicii Moldova ce reglementeaza activitatea medicala; elaborarea masurilor si recomandarilor stiinţific argumentate orientate spre ameliorarea calitaţii asistenţei medicale, a perfectarii fisei medicale a bolnavului de staţionar, preîntâmpinarea situaţiilor conflictuale si implementarea acestora în practica medicala, medico-legala si în procesul de instruire medicala.

Noutatea si originalitatea stiinţifica:Pentru prima data în Republica Moldova a fost efectuat un studiu complex al problemei calitaţii asistenţei medicale acordate populaţiei de catre specialistii profilului chirurgical în baza materialelor medicale, medico-legale si juridice. Au fost stabilite deficienţele medicale profesionale, cauzele apariţiei acestora. În premiera a fost realizat un studiu sociologic, care a estimat nivelul de informare juridico-profesionala a chirurgilor.

Semnificaţia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii: Informaţiile obţinute sunt utilizate în calitate de material didactic si suport informativ pentru evitarea deficienţelor în activitatea medicala. Rezultatele implementate deja în activitatea pedagogica si practica medicala din republica vor îmbunataţi calitatea serviciilor medicale acordate populaţiei.

Implementarea rezultatelor stiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea pedagogica a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Scolii de Management în Sanatate Publica si USM, dupa cum si în practica medicala si medico-legala din republica.

Cuprins


1. ABORDAREA CONTEMPORANA A PROBLEMEI CALITAŢII ASISTENŢEI MEDICALE SI DEFICIENŢELOR DIN ACTIVITATEA PROFESIONALA
 • 1.1. Gradul de studiere a problemei si amploarea manifestarii fenomenului
 • 1.2. Valoarea documentelor medicale în demonstrarea si evaluarea calitaţii activitaţii profesionale
 • 1.3. Respectarea drepturilor pacientului si responsabilitatea juridica a personalului medical 46
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE SI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generala a studiului
 • 2.2. Caracteristicile esantioanelor de studiu
 • 2.2.1. Expertizele medico-legale în comisie cu privire la calitatea asistenţei medicale
 • 2.2.2. Expertizele medico-legale în comisie referitoare la calitatea serviciilor medicale acordate pacienţilor de catre specialistii profilului chirurgical
 • 2.2.3. Fisele medicale ale bolnavului de staţionar (formular statistic 003/e)
 • 2.2.4. Medici reprezentanţi ai profilului chirurgical
 • 2.3. Procesarea matematico-statistica a rezultatelor studiului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FRECVENŢA SI STRUCTURA EXPERTIZELOR MEDICO-LEGALE ÎN COMISIE REFERITOARE LA CALITATEA ASISTENŢEI MEDICALE
 • 3.1. Frecvenţa şi dinamica expertizelor pe cauze medicale
 • 3.2. Structura expertizelor cu privire la asistenţa medicala
 • 3.3. Caracteristica neajunsurilor din asistenţa medicala dupa gravitatea acestora
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA ASISTENŢEI MEDICALE ÎN BAZA FISELOR MEDICALE ALE BOLNAVULUI DE STAŢIONAR
 • 4.1. Calitatea perfectarii fişelor medicale ale bolnavului de staţionar
 • 4.2. Evaluarea calitaţii diagnosticului clinic în baza fişelor medicale
 • 4.3. Abordarea neajunsurilor documentare pe specialitaţile profilului chirurgical
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. ANALIZA DEFICIENŢELOR DIN ASISTENŢA MEDICALA DE PROFIL CHIRURGICAL
 • 5.1. Generalitaţi asupra expertizelor referitoare la calitatea asistenţei medicale
 • 5.2. Structura şi clasificarea deficienţelor înregistrate în activitatea specialiştilor profilului chirurgical
 • 5.3. Complicaţiile asistenţei medicale
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. CUNOASTEREA LEGISLAŢIEI CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA PROFESIONALA DE CATRE MEDICII PROFILULUI CHIRURGICAL
 • 6.1. Aspecte generale cu privire la medicii-respondenţi
 • 6.2. Viziunea chirurgilor asupra greselilor si conflictelor în activitatea profesionala
 • 6.3. Evaluarea nivelului de cunoastere a legislaţiei ce reglementeaza activitatea medicala
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

DISCUŢII

CONCLUZII GENERALE