Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sistemul de imagini şi simboluri în romanul lui I. A. Goncearov "Oblomov"


Autor: Brajuc Vladimir
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Sergiu Pavlicenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-10.01.06-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.31 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

imagine, personaj, tip, caracter, antiteză, cronotop, simbol, arhetip, concept, lingvoculturologie

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 176 de titluri, 126 de pagini de text de bază.

Concluziile şi rezultatele cercetării au fost reflectate în 14 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: literatură universală şi comparată. Se urmăresc personajele principale ale romanului Oblomov de I. A Gociarov la nivelurile de imagine, concept, simbol.

Scopul lucrării: reliefarea sistemului de imagini şi simboluri ca dominantă în crearea conţinutului romanesc în Oblomov. Obiectivele: A reliefa, în baza textului, complexitatea imaginii personajului central, simbioza armonioasă dintre tipic şi individual în structura acestuia şi, în fine, de a demonstra unitatea dintre etern şi efemer, filosofic şi laic, tragic şi comic în romanul lui I.A. Goncearov.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în cercetarea sistemului de imagini şi simboluri din romanul Oblomov de I. A. Goncearov; în generalizările şi concluziile, care permit relevarea concepţiei auctoriale despre lume. Se acordă o atenţie deosebită simbolisticii romanului şi se fundamentează raportul imagine-concept-simbol-limbă.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în cercetarea sistemică a categoriilor artistice "imagine", "concept", "simbol".

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele şi concluziile lucrării pot fi folosite în cercetarea conceptelor şi simbolurilor mentalităţii de est (în primul rînd din Rusia) şi de vest. Materialul din această lucrare poate fi utilizat la analiza unor teme şi motive din romanul Oblomov prezente în literatura rusă şi în cea universală, la elaborarea unor cursuri generale şi speciale la literatura rusă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru învăţămîntul universitar

Pentru prima data, în cadrul unei teze de doctorat, se acordă o atenţie deosebită simbolisticii romanului, fundamentîndu-se relaţia strînsă dintre categoriile artistice "imagine", "concept", "simbol" în studiul personajului literar.