Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos


Autor: Soroceanu Ala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vitalie Lisnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic, instrumente de evaluare a bolii, teste psihometrice, factori de risc, sistemul nervos, calitatea vieţii

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 119 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, indicele bibliografic citează 178 de surse literare. Teza este ilustrată cu 26 tabele, 16 figuri, 10 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului: studierea caracteristicii afectării sistemului nervos la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi impactul lor asupra calităţii vieţii. Obiectivele cercetării: evaluarea tabloului clinic şi precizarea semnificaţiei diagnostice a parametrilor paraclinici la pacienţii cu manifestări neuropsihiatrice în lupusul eritematos sistemic, estimarea valorii diagnostice a aplicării instrumentelor NPLES pentru evaluarea sistemului nervos la pacienţii cu lupus, determinarea spectrului de leziuni centrale şi periferice ale sistemului nervos prin instrumentele ACR în LES, analiza corelaţiei: manifestare clinică/imunologică/neurolupus, aprecierea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi afectarea sistemului nervos.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în cadrul unui studiu analitic s-a evaluat în ansamblu particularităţile sistemului nervos central şi periferic ale lupusului eritematos sistemic, o iniţiativă de premieră fiind aprecierea calităţii vieţii prin forma scurtă, short form-36 (SF-36) în afectarea sistemului nervos la pacienţii cu lupus eritematos.

Semnificaţia teoretică: rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu neurolupus din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă: studiul a emis prototipul sistemului integru de evaluare a pacientului cu neurolupus, prin evidenţierea manifestărilor clinico-evolutive ale sindroamelor neurologice, instrumentele de evaluare, a testelor psihometrice şi de estimare a calităţii vieţii.

Implementarea rezultatelor: principiile celor demonstrate de studiu au fost valorificate în procesul de instruire la Catedra Medicină Internă nr. 3, Clinica de Asistenţă Medicală Primară a USMF “Nicolae Testemiţanu” şi în practica cotidiană a secţiei IV a Institutului de Cardiologie

Cuprins


1. CONCEPTUL MODERN ASUPRA NEUROLUPUSULUI
 • 1.1. Definiţia, date epidemiologice şi istoricul neurolupusului
 • 1.2. Criteriile neuropsihiatrice ale lupusului eritematos sistemic (NPLES)
 • 1.3. Abordarea etiopatogenetică a neurolupusului
 • 1.4. Consemnări asupra manifestărilor clinice ale afectării sistemului nervos în lupusul eritematos sistemic
 • 1.5. Factori de risc pentru implicarea sistemului nervos în LES
 • 1.6. Instrumente moderne de evaluare a pacienţilor cu NPLES .
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Tehnicile de investigare clinică şi instrumentală
 • 2.2.1. Metode generale de examinare
 • 2.2.2. Metode speciale de examinare
 • 2.3. Instrumentele de evaluare ale sindroamelor neurologice în lupusul eritematos sistemic
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

3. CUANTIFICAREA CLINICO-PARACLINICĂ A SINDROAMELOR NEUROLOGICE ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
 • 3.1. Particularităţile tabloului clinic şi parametrilor paraclinici la pacienţii cu LES
  • 3.1.1. Compararea indicilor activităţii bolii (SLEDAI) şi lezarea organică (SLICC/ACR)
  • 3.1.2. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Hamilton de evaluare a depresiei
  • 3.1.3. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Hamilton de evaluare a anxietăţii
  • 3.1.4. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Mini Mental Status
 • 3.2. Caracteristica sindroamelor neuropsihiatrice conform criteriilor NPLES/ACR 1999
 • 3.3. Cuantificarea sindroamelor neuropsihiatrice în LES
 • 3.4. Pattern-ul implicării neurologice în LES
 • 3.5. Factorii de risc pentru dezvoltarea manifestărilor neurologice la pacienţii cu LES
 • 3.6. Evaluarea calităţii vieţii a pacienţilor examinaţi
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE