Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza temporala a agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est


Autor: Gonta Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.11 - Statistică economică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Pârţachi
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Europa de Sud-Est, agregate macroeconomice, produs intern, venit national, comert exterior, indicatori comerciali, model de gravitatie, rezistenta multilaterala, estimator Poisson, fractionalizare etnica, proximitate lingvistica.

Adnotare

Domeniul de studiu. Analiza situatiei macroeconomice, în Europa de Sud-Est, este efectuata cu ajutorul metodelor statisticii macroeconomice, descriptive si inferentiale.

Scopul lucrarii. În lucrare, se studiaza dezvoltarea economica si relatiile regionale în Europa de Sud-Est, în contextul fenomenelor economice si al evenimentelor socio-politice a tranzitiei.

Obiectivele cercetarii. Prin studierea situatiei economice, în Europa de Sud-Est, se urmareste analiza evolutiei economice în perioada de tranzitie si explicarea relatiilor economice regionale prin determinantii economici, precum dezvoltarea economica, orientarea si calitatea comertului, si prin factorii socio-politici, precum concentrarea etno-lingvistica si conflictele armate.

Metodologia folosita. Analiza situatiei economice este efectuata cu ajutorul agregatelor macroeconomice, precum PIB, PIN, VNB, exportul net. Analiza schimburilor externe sud-est europene cu bunuri si servicii este facuta utilizând indicatorii comerciali si, pentru evaluarea acestor fluxuri, se foloseste modelul de gravitatie, estimat prin metoda Poisson.

Noutatea stiintifica. Aspectul novator al prezentei cercetari consta în studierea rolului factorilor economici si socio-politici pentru integrarea economica în Europa de Sud-Est. Analiza economica a regiunii denota gradul relativ scazut al aprofundarii cooperarii interstatale si evidentiaza necesitatea integrarii regionale. Pe lânga factorii economici, se studiaza determinantii socio-politici ai relatiilor economice regionale, conditionati de evenimentele din anii 1990. În acest context, trebuie mentionata importanta structurii sociale, pentru dezvoltarea evenimentelor politice, care a avut consecinte directe asupra relatiilor economice regionale. Estimarea conjuncturii unei societati, din acest punct de vedere a fost putin studiata în cazul Europei de Sud-Est si permite evaluarea rolului mediului societal pentru dezvoltarea relatiilor economice din regiune.

Valoarea aplicativa. Evidentiind impactul factorilor socio-politici regionali si în baza rezultatelor obtinute, reformele institutionale vizând încadrarea si promovarea relatiilor sociale interstatale ar putea favoriza dezvoltarea relatiilor economice regionale.

Structura tezei. Continutul de baza al tezei cuprinde trei capitole. Volumul total este de 221 pagini, dintre care compartimentele de baza (pâna la bibliografie) reprezinta 135 pagini. Bibliografia contine 257 surse. Rezultatele sunt publicate în reviste de specialitate din Republica Moldova si de peste hotare.


Cuprins


1. AGREGATELE ECONOMICE: PREMISE TEORETICE
 • 1.1. Sistemele contabile pentru calculul agregatelor macroeconomice–Sistemul Conturilor Nationale si Sistemul European de Conturi
 • 1.2. Metodologia de calcul ale unor agregate macroeconomice–produsul intern si venitul national.
 • 1.3. Soldul schimburilor externe de bunuri si servicii – metode de calcul si repere teoretice de analiza
 • 1.4. Concluzie la capitolul 1

2. ANALIZA INDICATORILOR MACROECONOMICI REGIONALI ÎN EUROPA DE SUD-EST: REPERE STATISTICE
 • 2.1. Analiza statistica a principalelor agregate macroeconomice – produsul intern si venitul national
 • 2.2. Analiza statistica a structurii schimburilor externe cu bunuri si servicii – indicatorii comerciali si structura comertului extern
 • 2.3. Analiza statistica a orientarii schimburilor externe – acordurile economice regionale si orientarea comerciala
 • 2.4. Concluzie la capitolul 2

3. RELATIILE ECONOMICE SUD-EST EUROPENE: ANALIZA GRAVITATIONALA
 • 3.1. Relatiile economice sud-est europene si factorii socio-politici – ipotezele de lucru
 • 3.2. Specificarea modelului de gravitatie – determinantii relatiilor economice regionale si estimarea modelului
 • 3.3. Analiza rezultatelor – influenta factorilor economici si socio-politici asupra relatiilor comerciale regionale
 • 3.4. Concluzie la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI