Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.11 – Statistică economică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Economie.

Formula specialităţii
“Către statisticieni ne îndreptăm pentru a răspunde la problemele cele mai serioase puse de marile aventuri ale epocii noastre.
De fiecare dată când se întreprinde ceva important, statisticienii sunt în culise. În toate cercetările ştiinţifice de bază, ei sunt cei care elaborează planurile de experienţă sau observaţii şi tot la ei se recurge pentru a analiza rezultatele, pentru a evalua constatările şi pentru a separa faptele clar demonstrate de cele ce mai cer confirmarea”
/Statisticianul Ronald Fisher/

Conţinutul specialităţii “Statistica economică” reprezintă cercetarea laturilor cantitative ale fenomenelor şi proceselor social-economice de masă într-o unitate indisolubilă cu cele calitative, în condiţii concrete de timp şi de spaţiu, pe baza observării lor, a culegerii şi prelucrării informaţiilor statistice cu scopul de a formula şi explica regularităţile şi legităţile ce le guvernează.

La baza cercetării statistico-economice contemporane se află abordarea sistemică cu un pronunţat caracter interdisciplinar, principiul pluralismului metodologic si al diversităţii modelelor de dezvoltare.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Specialitatea „Statistică economică” elaborează şi analizează sistemul de indicatori ce reflectă modalităţile de formare şi distribuire a finanţelor statului, întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi eficienţa economică a utilizării lor, în timp ce „Economie politică; doctrine economice” studiază conţinutul şi formele concrete ale mecanismului financiar ce afectează relaţiile economice dintre stat şi agenţii economici, ca modalitate de implicare a statului în reglementarea lor şi a economiei naţionale în general, se ocupă cu selectarea, generalizarea şi ordonarea în timp a ideilor, conceptelor şi teoriilor nemijlocit cu apariţia, existenţa şi modificarea conţinutului principalelor categorii economice.

Specialitatea „Statistică economică” elaborează şi analizează sistemul de indicatori ce reflectă starea şi căile de sporire a eficienţei economice a activităţilor operaţionale, investiţionale şi financiare a întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale, în timp ce „Economie şi management (în ramură)” studiază legităţile şi particularităţile ramurale de organizare şi gestionare a proceselor economice, posibilităţile de perfecţionare a formelor organizatorico-juridice ale acestora şi caracteristica generală a potenţialului economic, precum şi rezultatele activităţii economico-financiare la nivelul respectiv.

Specialitatea „Statistică economică” studiază componenţa, structura şi dinamica mărfurilor realizate, nivelul preţurilor de realizare ale acestora, mărimea cheltuielilor comerciale şi eficienţa lor economică, influenţa diferiţilor factori asupra vânzărilor nete, în timp ce „Marketing; Logistică” se orientează spre cunoaşterea curentă şi de perspectivă a necesităţilor consumatorilor faţă de mărfurile produse, capacităţilor de comercializare a pieţelor interne şi externe, efectuează elaborarea politicilor de promovare a mărfurilor pe pieţele internaţionale şi protejare a producătorilor autohtoni spre a satisface optimal şi operativ aceste nevoi.

Specialitatea „Statistică economică” prezintă latura cantitativ-numerică a indicatorilor economici, stabilind dinamica şi modificările lor structurale în cadrul lor, pe când „Finanţe; monedă; credit” studiază conţinutul principalelor categorii financiare şi efectuează analiza economico-financiară a întreprinderilor.

Specialitatea „Statistică economică” elaborează metodologia de calcul a indicatorilor activităţii economico-financiare a oricărui agent economic şi instrucţiuni speciale privind alcătuirea şi prezentarea rapoartelor statistice şi financiare, pe când „Contabilitate; audit; analiză economică” efectuează la nivelul întreprinderii înregistrarea tuturor operaţiilor economice, perfecţionarea evidenţei primare, asigurarea păstrării patrimoniului întreprinderii, controlul privind gestionarea bunurilor economico-financiare şi realizarea auditului contabil.

Specialitatea „Statistică economică” elaborează sisteme de indicatori socio-economici, iar „Metode economico-matematice” formează posibilităţi noi de cercetare prin aplicarea modelelor economico-matematice, cibernetice şi de cercetare operaţională.

„Statistică economică” ca disciplină economică studiază fenomenele economice de masă în condiţii concrete de timp, spaţiu şi forme socio-organizatorice, pe când “Teoria probabilităţilor şi statistica matematică” analizează obiectele sale de studiu în modul general, indiferent de conţinutul şi provenienţa lor, stabilind legi şi principii de verificare a valabilităţii caracteristicii statistice sub aspect probalistic.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Pârţachi Ion, dr. în ştiinţe economice, conf. univ., şeful catedrei „Statistică şi previziune economică”.
  2. Jaba Elisabeta, dr. în ştiinţe economice, prof. univ., şeful catedrei „Statistică şi prognoze”, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, România.
  3. Goncearov Tatiana, dr. în ştiinţe economice, conf. univ. la catedra „Statistică şi previziune economică”.
  4. Verejan Oleg, dr. în ştiinţe economice, lector superior universitar la catedra “Statistică şi Previziune Economică”

Recenzenţii

  1. „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România.

  2. Lîsîi Ion, dr. în ştiinţe economice, conf. univ. la catedra „Economie, statistică, analiză”, Universitatea Agrară din Moldova.