Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea Instrumentelor Financiare


Autor: Zachernicinaia Anna
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.12-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document3.22 Mb / în română
Adobe PDF document3.37 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

instrument financiar, activ financiar, datorie financiară, valoare justă, cost amortizat, depreciere a activelor, instrument financiar compus, instrument financiar derivat, acoperire împotriva riscurilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi sugestii, bibliografie ce conţine 141 de titluri, 9 anexe, 129 pagini de text, 34 tabele şi 18 desene. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte cheie: instrument financiar, activ financiar, datorie financiară, valoare justă, cost amortizat, depreciere a activelor, instrument financiar compus, instrument financiar derivat, acoperire împotriva riscurilor.

Domeniul de studiu: contabilitate.

Scopul tezei: elaborarea noilor abordări a evidenţei contabile a instrumentelor financiare, adaptarea recomandărilor standardelor internaţionale de raportare financiară la realităţile de contabilitate naţională.

Obiectivele de cercetare: analiza critică a metodelor de evaluare a instrumentelor financiare cu argumentarea soluţiilor optime pentru problemele existente; îmbunătăţirea evidenţei contabile a instrumentelor financiare de bază şi derivate; luarea în considerare a posibilităţii reflectării deprecierii activelor financiare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: propunerea unei clasificări detaliate a instrumentelor financiare; propunerea mecanismelor de reglare a sistemului actual de contabilitate a instrumentelor financiare în Republica Moldova; elaborarea metodologiei contabilităţii sintetice în baza conturilor propuse de ordinul întîi şi doi.

Problemă ştiinţifică importantă soluţionată: îmbunătăţirea sistemului de evidenţă contabilă a instrumentelor financiare de bază existente, precum şi elaborarea metodologiei evidenţei operaţiunilor complexe cu instrumentele financiare, cum ar fi deprecierea activelor, evidenţa instrumentelor financiare derivative şi operaţiilor de acoperire împotriva riscurilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: argumentarea şi propunerea unei metode complexe de contabilitate a instrumentelor financiare; posibilitatea aplicării metodelor moderne de contabilitate a instrumentelor financiare în evidenţa contabilă a întreprinderilor din Republica Moldova.

Introducerea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării în domeniul contabilităţii instrumentelor financiare au fost implementate în 4 întreprinderi cu diferite domenii de activitate.