Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Spălarea banilor – aspecte juridico-penale


Autor: Maria Mutu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

plasare, stratificare, integrare, off-shore, infracţiune primară, venituri, delictum subsequens, transfer, unitate convenţională, firmă-fantomă

Adnotare

Prezenta lucrare vine să reliefeze particularităţile semnelor şi ale elementelor componenţei infracţiunii spălarea banilor (art. 243 CP).

Drept bază legală a preîntâmpinării activităţii ilegale a diferitelor formaţiuni criminale în ce priveşte activitatea lor economică serveşte legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii legalizării veniturilor obţinute pe cale ilegală. Absenţa unei astfel de legislaţii favorizează înflorirea „businessul-ui ilegal”.

Circulaţia veniturilor ilegale este asemănătoare circulaţiei veniturilor obţinute pe cale legală şi are loc sub o formă spiralică: unele se cheltuie pentru consum imediat, altele se reîntorc în activitatea criminală, celelalte se reţin pentru investiţii de lungă durată. Deseori are loc „suprapunerea ” operaţiunilor, în cadrul cărora se folosesc multiple conturi bancare.

Însăşi lucrarea include, pe de o parte, aspecte de drept comparat în materia spălării banilor (punându-se în evidenţă prevederile legislative ale mai multor state) şi, pe de altă parte – componenţa de infracţiune spălarea banilor, după cum este ea prevăzută în Republica Moldova. Lucrarea vine să explice însăşi formularea legislativă, precum şi să rezolve unele coliziuni apărute în practică la calificarea faptelor de spălarea banilor. Fiind o infracţiune de ordin internaţional, s-a ţinut cont şi de reglementările internaţionale în domeniu, pentru a putea fi interpretate cele naţionale.

Subiectul pus în discuţie în prezentul studiu constituie o primă încercare de studiere prin prisma aspectelor juridico-penale a infracţiunii spălarea banilor care, practic, nu este tratată în doctrina autohtonă. Există multiple probleme de ordin juridic privitoare la legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute pe cale ilegală, printre care cele privind definirea noţiunii în cauză; interpretarea notiunii de venit ilegal, prin care s-ar înţelege doar acela obţinut din infracţiuni.

De aceea, obiectivul pe care l-a propus autorul a fost analiza multiplelor întrebări referitoare la componenţa infracţiunii prevăzute la art. 243 CP, interferenţa acesteia cu alte componenţe de infracţiune şi recomandarea unor eventuale modificări.

În tratarea subiectului vizat au fost utilizate actele normative ale mai multor state, precum şi actele normative naţionale, altele decât doar cele de ordin penal. În plus, studiul s-a bazat, în special, pe doctrina străină, adică a statelor unde această faptă este mai demult incriminată.

În fine, teza este o sinteză a unor raţionamente proprii ale autorului făcute asupra dispoziţiei art. 243 CP, fără a se abate de la temă; conţinutul acesteia este o închegare reuşită a unor concepte actuale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Incursiuni privind spălarea banilor în plan internaţional
 • 1. Aspecte juridice privind noţiunea spălarea banilor la nivel internaţional
 • 2. Prevederile juridico-penale privind spălarea banilor în legislaţiile altor state
 • 3. Particularităţile reglementării spălării banilor în legislaţiile centrelor off-shre (paradisuri fiscale)

CAPITOLUL II. Analiza juridică a componenţei de infracţiune prevăzute la art. 243 CP RM
 • 1. Obiectul juridic al infracţiunii spălarea banilor
 • 2. Latura obiectivă a componenţei de infracţiune spălarea banilor
 • 2.1. Etapele procesului de spălarea banilor
 • 2.2. Modalităţile normative ale spălării banilor
 • 2.3. Metodele de comitere a spălării banilor
 • 3. Latura subiectivă a componenţei de infracţiune spălarea banilor
 • 4. Subiectul spălării banilor
 • 5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii spălarea banilor

CAPITOLUL III. Delimitarea spălării banilor de infracţiunile adiacente