Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Serviciul sanitar al armatei române în perioada 1914-1919


Autor: Stoica Vasile Leontin
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nicolae Chicuş
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 15-07.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Teza

CZU 355.72(498)+94(498)1914/1919(043.2)

Adobe PDF document 1.21 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

serviciul sanitar, medic, spital, infirmerie, ambulanţă, trăsură sanitară, instalaţie de deparazitare, epidemie, tifos, răniţi, spitalizaţi, intervenţie chirurgicală, evacuare, triaj

Adnotare

Structura tezei constă în introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, adnotări în limbile română, engleză, rusă, franceză, bibliografie din 206 surse, 150 pagini a părţii de bază, cu 12 anexe.

Rezultatele au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: se referă la Istoria românilor şi urmăreşte activitatea serviciului sanitar militar între 1914-1919.

Scopul şi obiectivele tezei: 1) prezentarea cadrului general, politic, instituţional, social-economic şi specific (militar, igienico-sanitar) din anii 1914-1919; 2) analiza problemelor cu care s-a confruntat serviciul sanitar al armatei, pe parcursul diferitelor etape ale misiunii sale; 3) evaluarea modului cum a corespuns organigrama acestui serviciu provocărilor ridicate de greutăţile războiului; 4) evidenţierea rolului jucat de către o serie de personalităţii în evoluţia Serviciului sanitar militar; 5) citarea unor date numerice, orientative, cu rol de bilanţ, utilizabile în vederea desfăşurării unor viitoare investigaţii ştiinţifice comparative.

Noutate şi originalitate: Studiul reprezintă o cercetare pluridirecţională a activităţii serviciului sanitar al armatei române în anii 1914-1919, temă abordată până în prezent fie la modul tangenţial, în cadrul unor lucrări cu o tematică mai generală, fie parţial, în substanţa unor contribuţii dedicate unor episoade şi momente strict determinate de perioada în cauză.

Lucrarea are la bază valorificarea ştiinţifică a unui substanţial material arhivistic (îndeosebi documente militare) şi memoralistic, permiţând efectuarea de evaluări pertinente şi documentate în cauză şi constă în elucidarea situaţiei serviciului sanitar al armatei române în anii dramatici 1914-1919. Semnificaţia teoretică a lucrării se exprimă în argumentarea ştiinţifică a rezultatelor şi concluziilor obţinute în cadrul investigaţiei.

Valoarea aplicativă a tezei. Teza include un material factologic substanţial şi documentat, susceptibil de a fi valorificat în scopuri multiple (educative, didactice, instructive, cognitive). Conţinutul lucrării constituie o sursă de informare pentru elaborarea şi completarea unor lucrări de specialitate consacrate istoriei serviciului sanitar. Studiul este util pentru elaborarea, revizuirea şi completarea unor lucrări de sinteză, a unor cursuri de strictă specialitate privind evoluţia medicinii militare româneşti.

Cuprins


I. ISTORIOGRAFIA ŞI SURSELE DOCUMENTARE
 • I.1. Istoriografia subiectului
 • I.2. Sursele documentare
 • I.3. Concluzii capitolul I

II. SERVICIUL SANITAR MILITAR ROMÂN ÎN PERIOADA NEUTRALITĂŢII ROMÂNIEI
 • II.1. Cadrul general
 • II.2. Crearea posibilităţilor de mobilizare a Serviciului sanitar român
 • II.3. Concluzii capitolul II

III. SERVICIUL SANITAR ROMÂN ÎN CAMPANIA DIN 1916
 • III.1. Impactul intrării ţării în război
 • III.2. Activitatea Serviciului sanitar la Armata de Dobrogea (septembrie-octombrie 1916)
 • III.3. Serviciul sanitar în perioada bătăliei Carpaţilor (septembrie-noiembrie 1916)
 • III.4. Serviciul sanitar la finele anului 1916 – între retragere, rezistenţă şi reorganizare
 • III.5. Concluzii capitolul III

IV. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA SERVICIULUI SANITAR AL ARMATEI ÎN MOLDOVA DINTRE PRUT ŞI CARPAŢI (1917-1918)
 • IV.1. Reorganizarea serviciului Sanitar al armatei române în anul 1917
 • IV.2. Starea epidemiologică în prima parte a anului 1917
 • IV.3. Serviciul sanitar şi succesele armatei române din vara anului 1917
 • IV.4. Serviciul sanitar al armatei române după campania din anul 1917
 • IV.5. Concluzii capitolul IV

V. SERVICIUL SANITAR ÎN TIMPUL LUPTELOR PENTRU APĂRAREA UNITĂŢII NAŢIONALE (1918-1919)
 • V.1. Basarabia
 • V.2. Bucovina
 • V.3. Transilvania
 • V.4. Concluzii capitolul V

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI