Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Evaluarea igienică a condiţiilor instruirii în şcolile profesionale din industria uşoară şi argumentarea măsurilor de asanare a lor


Autor: Tutunaru Mariana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS: DH 50-14.00.07-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 613.96:377

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

instituţii de învăţământ secundar profesional, proces instructiv-educativ, condiţii de instruire, factori ocupaţionali, indici goniometrici, stare de sănătate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole cu cercetări personale, concluzii, recomandări igienice, bibliografie din 166 numiri, 8 anexe. Materialul este expus pe 132 pagini de text de bază, include 82 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: Igienă.

Scopul studiului: evaluarea stării de sănătate a elevilor în relaţie cu specificul programelor şi calitatea mediului educaţional şi ocupaţional din instituţiile de învăţământ secundar profesional în industria uşoară şi argumentarea măsurilor de asanare a condiţiilor de educaţie şi instruire profesională.

Obiectivele: starea de sănătate a elevelor din instituţiile de învăţământ secundar profesional şi factorii determinanţi; regimul instructiv-educativ al elevelor; condiţiile de instruire şi habituale; anturajul familial şi social; comportamentul alimentar şi riscant.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost studiată starea de sănătate în relaţie cu factorii mediului ocupaţional aşa ca: planurile de studii şi orarele lecţiilor, condiţiile de instruire şi habituale, starea alimentaţiei şi statutul nutriţional. Efectuarea sondajelor printre eleve a permis acumularea datelor referitor la aprecierea gradului de complexitate al disciplinelor predate, aprecierea anturajului familial şi statutului social, comportamentul alimentar, riscant.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în modalitatea estimării sănătăţii adolescenţilor în relaţie cu determinanţii ei, care ţin de comportament, nutriţie, habitat, condiţiile de instruire şi educaţie.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului relevă multiple deficienţe de organizare a procesului instructiv-educativ şi a creării condiţiilor igienice a mediului ocupaţional şi habitual al elevelor.

Valoarea aplicativă a studiului. Abordarea complexă, o analiză profundă şi multilaterală a datelor acumulate în cadrul studiului ştiinţific dat au permis elaborarea şi implementarea unui complex de măsuri orientate spre asanarea condiţiilor de educaţie şi instruire profesională a elevelor.

Rezultatele ştiinţifice sunt implementate în practica medicală, în programele de studii universitare şi postuniversitare şi incluse în recomandări metodice.

Cuprins


1. CONDIŢIILE DE INSTRUIRE ŞI STAREA DE SĂNĂTATE A ADOLESCENŢILOR DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR PROFESIONAL (STUDIU BIBLIOGRAFIC)
 • 1.1. Particularităţile morfo-fiziologice la vârsta de adolescenţă
 • 1.2. Condiţiile de instruire ca factori cu eventual impact nefast asupra sănătăţii adolescenţilor
 • 1.3. Starea sănătăţii şi nivelul de dezvoltare a elevilor instituţiilor de învăţământ secundar profesional în relaţie cu factorii ocupaţionali
 • 1.4. Estimarea igienică a programelor de educaţie generală şi instruire profesională a elevilor
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Materiale de cercetare
 • 2.3. Metode de investigaţii
 • 2.4. Metode de analiză şi evaluare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Volumul cercetărilor
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. ESTIMAREA IGIENICĂ A MEDIULUI OCUPAŢIONAL ŞI HABITUAL AL ELEVELOR DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR PROFESIONAL
 • 3.1. Evaluarea igienică a procesului instructiv-educativ al elevelor
 • 3.2. Evaluarea gradului de complexitate al disciplinilor predate
 • 3.3. Evaluarea igienică a mediului ocupaţional
 • 3.4. Estimarea igienică a condiţiilor din mediul rezidenţial al elevelor
 • 3.5. Anturajul familial şi statutul social
 • 3.6. Evaluarea raţiei alimentare în perioada caldă a anului
 • 3.7. Evaluarea raţiei alimentare în perioada rece a anului
 • 3.8. Percepţia parametrilor corpului şi depistarea unor tulburări ale comportamentului alimentar. Nivelul de dezvoltare fizică
 • 3.9. Regimul alimentar al elevelor
 • 3.10. Consumul de alimente
 • 3.11. Concluzii la Capitolul 3

4. RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE DETERMINATE DE COMPORTAMENTUL INDIVIDUAL
 • 4.2. Consumul de alcool
 • 4.3. Consumul de droguri
 • 4.4. Suicidul, autoagresivitatea
 • 4.5. Relaţiile sexuale
 • 4.6. Activitatea fizică
 • 4.7. Cultura medicală şi formarea cunoştinţelor despre factorii de risc
 • 4.8. Concluzii la Capitolul 4

5. ESTIMAREA SĂNĂTĂŢII ELEVELOR
 • 5.1. Evaluarea morbidităţii acute
 • 5.2. Evaluarea morbidităţii cronice
 • 5.3. Determinarea stării funcţionale a aparatelor circulator şi respirator
 • 5.4. Gradul de adaptare al elevelor la procesul instructiv-educativ
 • 5.5. Organizarea asistenţei medicale a elevelor din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi secundar profesional
 • 5.6. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI