Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Spectrul anemiilor în lupusul eritematos sistemic la femei


Autor: Samohvalov Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 616.5-002.525.2+616.155.194

Adobe PDF document 2.76 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic (LES), instrumente de evaluare a bolii, teste hematologice, factori de risc, anemia bolii cronice, calitatea vieţii.

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 118 pagini de text electronic şi se compartimentează în: întroducere, revista literaturii, 3 capitole, concluzii şi recomandări practice, indicele bibliografic citează 188 de surse literare. Teza este ilustrată cu 26 tabele, 18 figuri, 5 anexe. Rezultatele obţinute au fost relatate în 20 publicaţii ştiinţifice, 3 certificate de inovator.

Domeniul de studiu: reumatologie. Scopul studiului: Studierea tipurilor de anemie în cadrul lupusului eritematos sistemic în confruntare cu activitatea bolii şi impactul asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Obiectivele studiului: Particularizarea tabloului clinic, activităţii bolii prin aplicarea scorului SLAM şi elucidarea semnificaţiei diagnostice a parametrilor paraclinici la pacienţii cu LES şi anemie; estimarea valorii diagnostice a feritinei şi eritropoietinei pentru diagnosticul anemiei bolii cronice la pacienţii din studiu; conturarea formelor de anemie şi suprapunerea cu nivelul de activitate şi indexul lezării organice; aprecierea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi anemie.

Metodologia cercetării ştiinţifice: s-a fundamentat pe tehnici moderne: anchetarea, examinarea clinică a pacienţilor, investigaţii paraclinice, cercetări speciale (determinarea nivelurilor feritinei, eritropoietinei, Fe seric), procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: De pe poziţiile unui studiu analitic au fost evaluate în ansamblu tabloul clinic şi paraclinic la pacienţii cu LES şi anemie. O iniţiativă de premieră a fost evaluarea activităţii bolii după un instrument specific pentru diagnosticul anemiei – SLAM. Lucrarea a delimitat şi specificat spectrul anemiilor prezente în evoluţia LES atât prin utilizarea indicilor clasici – hemoglobină, hematocritul, ferul seric, feritina, cât şi unor teste mai noi - eritropoietina. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză. Au fost evidenţiate tipurile anemiilor la pacienţii cu lupus eritematos sistemic. A fost elucidat rolul eritropoietinei în patogenia anemiei bolii cronice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor contemporane şi a metodelor clasice de evaluare a anemiilor lupice, studiul a emis prototipul sistemului integru de evaluare a pacientului cu dereglări hematologice, prin evidenţierea tipurilor de anemii în cadrul LES, instrumentelor de evaluare, a activităţii bolii şi de estimare a calităţii vieţii lor.

Rezultatele cercetării au fost implementate: principiile celor demonstrate de studiu au fost valorificate în procesul de instruire la Catedra Medicină Internă N3, se aplică în practica cotidiană a secţiei IV a Institutului de Cardiologie şi în Clinica de Asistenţă Medicală Primară a USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC ŞI IMPLICAŢIILE SALE HEMATOLOGICE (Revista literaturii în domeniu)
 • 1.1 Definiţia, date epidemiologice şi istoricul
 • 1.2 Abordarea etiopatogenetică a lupusului eritematos sistemic
 • 1.3 Reperele conceptuale privind interpretarea manifestărilor clinice ale anemiilor în lupus eritematos sistemic
 • 1.4 Pattern-ul anemiilor în lupus
 • 1.5 Mecanismele fiziopatologice ale sindromului anemic în lupus eritematos sistemic.
 • 1.6. Concursul diferitor factori de risc extern în declanşarea şi persistenţa lupusului eritematos sistemic
 • 1.7 Instrumente moderne de evaluare a pacienţilor cu manifestări hematologice în lupus
 • 1.8 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2 Tehnicile de investigaee clinică şi instrumentală utilizate
  • 2.2.1 Metode generale de examinare
  • 2.2.2 Metode speciale de examinare
 • 2.3 Instrumentele de evaluare a lupusului eritematos sistemic aplicate
 • 2.4 Metode de evaluare statistică utilizate

3. CUANTIFICAREA CLINICO-PARACLINICĂ A SINDROAMELOR HEMATOLOGICE ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
 • 3.1 Particularităţile tabloului clinic şi parametrilor paraclinici la pacienţii cu lupus eritematos sistemic
 • 3.2 Parametrii pacienţilor cu lupus eritematos sistemic evaluaţi conform scalei SLAM
 • 3.3 Parametrii şi caracterele celor două loturi de pacienţi cu LES analizaţi în dependenţă de prezenţa anemiei
 • 3.4 Compararea indicilor de activitate a bolii după SLAM cu cel al lezării organice apreciat de SLICC/ ACR
 • 3.5 Eritropoietina cercetată în suprapunerea cu alte variabile examinate la pacienţii cu LES
 • 3.6 Caracteristicele pacienţilor cu anemie în LES corelate cu prezenţa sindromului antifosfolipidic
 • 3.7 Factorii de risc pentru dezvoltarea manifestărilor hematologice la pacienţii cu LES
 • 3.8 Internarea pacienţilor pe anotimpuri
 • 3.9 Patternul implicării hematologice în LES
 • 3.10 Rezultatele evaluării calităţii vieţii pacienţilor examinaţi în cadrul studiului nostru
 • 3.11 Prognozarea incidenţei şi a prevalenţei lupusului eritematos sistemic
 • 3.12 Concluzii la capitolul 3

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE.