Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Particularităţi farmacologice ale sorbantului Medicas E şi asocierii lui cu oxigenobaroterapia


Autor: Bodrug Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Veaceslav Gonciar
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Leonid Lîsîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.25-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Medicas E, cărbune medicinal, oxigenobaroterapie, tetraclorură de carbon, hepatită toxică acută, peroxidarea lipidelor, hidroperoxizi lipidici, enzime antioxidante

Adnotare

Lucrarea conţine 175 pagini text electronic şi include: introducere, reviul literaturii, materiale şi metode de cercetare, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie (329 titluri), anexe. Materialul ilustrativ: 19 tabele şi 17 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: farmacologie, farmacologie clinică, 14.00.25.

Scopul lucrării: determinarea unor proprietăţi farmacologice ale sorbantului nou Medicas E şi aprecierea posibilităţilor de optimizare şi utilizare raţională a enterosorbţiei în asociere cu oxigenarea hiperbarică în tratamentul complex al hepatitei toxice acute.

Obiectivele studiului: determinarea inofensivităţii şi eficacităţii cărbunelui Medicas E; aprecierea eficacităţii enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor în hepatita toxică acută după modificările indicilor biochimici, proceselor de peroxidare lipidică şi statusului antioxidant în organele de importanţă vitală.

Noutatea şi originalitatea studiului. S-a constatat capacitatea adsorbantului nou Medicas E de a ameliora evoluţia intoxicaţiilor acute cu amitriptilină, propranolol, isoniazidă şi digoxină. Cărbunii activi n-au determinat modificări esenţiale ale tabloului sângelui periferic şi parametrilor biochimici, fapt ce denotă inofensivitatea utilizării lor.

Semnificaţia teoretică. Cărbunele nou Medicas E poate fi utilizat în tratamentul intoxicaţiilor cu amitriptilină, propranolol, isoniazidă şi digoxină. Adsorbantul Medicas E s-a dovedit inofensiv la animalele intacte la utilizarea de durată. În hepatita toxică acută s-a elucidat influenţa benefică a enterosorbţiei cu Medicas E asupra sindromului de citoliză, colestazei şi dereglărilor metabolice. Adsorbantul Medicas E, OBT şi asocierea lor nu modifică esenţail evoluţia POL în organele de importanţă vitală, dar intensifică activitatea enzimelor antioxidante.

Valoarea aplicativă. Adsorbantul Medicas E poate fi recomandat în tratamentul complex al diferitor maladii, stări patologice şi intoxicaţii ţinând cont de mecanismele patogenetice ale acestora şi de proprietăţile adsorbanţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în procesul didactic la catedrele Farmacologie şi farmacologie clinică, Farmacologie şi farmacie clinică şi Medicină internă nr. 3, precum şi în practica medicală a secţiilor de gastroenterologie, boli interne şi pneumologie ale IMSP SCM „Sf. Arhanghel Mihail”.

Cuprins


1. MECANISMUL DE ACŢIUNE ŞI EFECTELE CURATIVE ALE ENTEROSORBŢIEI ŞI OXIGENOBAROTERAPIEI
 • 1.1. Cărbunii activaţi – proprietăţile şi mecanismele de adsorbţie
 • 1.2. Efectele curative ale enterosorbţiei
 • 1.3. Mecanismul acţiunii curative a oxigenobaroterapiei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Modelarea intoxicaţiilor medicamentoase
 • 2.2. Metodele de cercetare a unor indici sanguini
 • 2.3. Modelarea hepatitei toxice acute
 • 2.4. Aprecierea indicilor proceselor peroxidării lipidelor
 • 2.5. Determinarea indicilor activităţii sistemului antioxidant
 • 2.6. Analiza statistică a rezultatelor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. PROPRIETĂŢILE ADSORBANTE ALE ENTEROSORBANTULUI MEDICAS E ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA HOMEOSTAZIEI ORGANISMULUI
 • 3.1. Proprietăţile specifice ale adsorbantului Medicas E
 • 3.2. Influenţa enterosorbţiei cu Medicas E asupra tabloului sângelui periferic la animalele intacte
 • 3.3. Influenţa enterosorbţiei cu Medicas E asupra unor parametri biochimici la animalele intacte
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICĂRILE BIOCHIMICE ŞI ALE SISTEMELOR PRO- ŞI ANTIOXIDANT ÎN ORGANELE DE IMPORTANŢĂ VITALĂ SUB INFLUENŢA ENTEROSORBŢIEI, OXIGENOBAROTERAPIEI ŞI ASOCIERII LOR ÎN HEPATITA TOXICĂ ACUTĂ
 • 4.1. Influenţa enterosorbţiei asupra evoluţiei hepatitei toxice acute
 • 4.2. Influenţa enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor asupra intensităţii proceselor de peroxidare lipidică în organele de importanţă vitală în hepatita toxică acută
 • 4.3. Influenţa enterosorbţiei, oxigenobaroterapiei şi asocierii lor asupra intensităţii enzimelor antioxidante în organele de importanţă vitală în hepatita toxică acută
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI