Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul efortului fizic asupra dinamicii indicilor stării funcţionale a organismului la sportivii înotători


Autor: Deleu Inga
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Aurelia Crivoi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sportivi înotători, efort fizic, antropometrie, veloergometru, bazin, indici fiziologici, indici biochimici, testare complexă a sportivilor înotători, stare funcţională, performanţă sportivă.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia, 142 pagini text de bază, 70 figuri, 2 tabele, 5 formule şi 7 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 21 publicaţii ştiinţifice.

Cuvinte cheie: sportivi înotători, efort fizic, antropometrie, veloergometru, bazin, indici fiziologici, indici biochimici, testare complexă a sportivilor înotători, stare funcţională, performanţă sportivă.

Domeniul de studiu:fiziologia omului şi animalelor.

Scopul cercetării rezidă în monitorizarea complexă a stării funcţionale a organismului la sportivii înotători, în baza modelului – algoritm propus, care include cercetarea atît pe plan antropometric, fiziologic, cît şi biochimic, în vederea eficientizării activităţii sportive şi maximizării performanţelor.

Obiectivele cercetării: 1. Generalizarea abordărilor teoretice privind impactul înotului asupra stării funcţionale a оrganismului la sportivii înotători; 2. Efectuarea testării indicilor antropometrici în repaus şi după efort fizic; 3. Monitorizarea sportivilor înotători în baza parametrilor fiziologici, în vederea dezvoltării performanţei sportive a înotătorilor de înaltă calificare; 4. Estimarea particularităţilor indicilor biochimici la sportivii înotători; 5. Recomandarea unor norme profilactice fiziologo-biochimice în antrenamentele sportivilor înotători, cu scopul prevenirii stărilor patologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică În premieră a fost elaborat şi implementat un model-algoritm complex de cercetare a stării funcţionale a organismului la sportivii înotători în şcolile sportive din municipiul Chişinău. Pentru prima dată au fost evidenţiate unele corelaţii dintre indicii antropometrici, fiziologici şi biochimici în rezultatul testării complexe a organismului la sportivii înotători. Au fost stabilite în debut noi abordări în susţinerea antrenamentelor sportive, reglementate după rezultatele obţinute în urma aplicării modelului-algoritm complex de cercetare. Au fost elucidate şi propuse recomandări pentru antrenorii probelor nautice în vederea eficientizării antrenamentelor şi, prin urmare, sporirii performanţei sportive.

Problema ştiinţifică soluţionatăconstă în elaborarea şi testarea unui model-algoritm complex de cercetare în baza indicilor antropometrici, fiziologici şi biochimici, în vederea creşterii eficienţei antrenamentelor şi optimizării performanţelor sportive.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obţinute în urma testării complexe a stării funcţionale a organismului la sportivii înotători completează cunoştinţele fundamentale referitor la particularităţile funcţionale, privind indicii antropometrici, fiziologici şi biochimici. Datele experimentale obţinute permit stabilirea unor repere fiziologo – biochimice specifice probei de înot în condiţiile efectuării efortului fizic, şi, de asemenea, denotă o apreciere multilaterală a parametrilor testaţi, în vederea ameliorării stării funcţionale a organismului la sportivii înotători.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în utilizarea metodologiilor de testare dirijate după un model – algoritm complex de cercetare, care include aprecierea unor indici antropometrici, fiziologici şi biochimici. După monitorizarea efectuată, în urma obţinerii tabloului clinic, se poate rectifica şi dirija corect procesul de antrenament de către antrenorii şi profesorii de educaţie fizică, cu scopul de a perfecţiona măiestria tinerilor sportivi. În urma testărilor efectuate se pot depista devierile de la norma stabilită a indicilor cercetaţi.

Implementarea şi aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul bazinului de înot al şcolii sportive N 8, sec. Buiucani, precum şi în cadrul bazinului de înot al şcolii specializate sportive N 11, sectorul Ciocana, în care s-au desfăşurat cercetarile. De asemenea, au fost implementate postulatele teoretice şi recomandările practice în procesul didactic la Universitatea de Stat din Moldova. Cercetările efectuate sunt destinate antrenorilor şi profesorilor de educaţie fizică pentru planificarea procesului instructiv – educativ, cît şi observarea implementării acestora din punct de vedere practic.

Cuprins


1. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND IMPACTUL EFORTULUI FIZIC ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A ORGANISMULUI LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI
 • 1.1. Influenţa înotului asupra unor indici antropometrici la sportivii înotători
 • 1.2. Specificarea relaţiei cauzale a înotului asupra sistemului cardiovascular şi respirator la
 • sportivii înotători
 • 1.3. Reflecţii conceptuale asupra unor indici biochimici la sportivii notători
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu şi organizarea cercetării ştiinţifice
 • 2.2. Modelul – algoritm de cercetare complexă a stării funcţionale a organismului la sportivii
 • înotători
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului de cercetare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA STĂRII FUNCŢIONALE A ORGANISMULUI LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI DE PERFORMANŢĂ
 • 1. Aprecierea indicilor antopometrici la sportivii înotători de înaltă calificare
 • 2. Repere fiziologice în estimarea stării funcţionale a organismului la sportivii înotători de înaltă calificare
 • 3. Concluzii la capitolul 3

4. MONITORIZAREA IMPACTULUI EFORTULUI FIZIC ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A ORGANISMULUI LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI
 • 4.1. Eficienţa testării biochimice în scopul aprecierii stării funcţionale a organismului la sportivii
 • înotători
 • 4.2. Estimarea complexului enzimatic şi mineral la sportivii înotători
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4