Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Modele complexe de intervenţie în psihocorecţia sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic


Autor: Glavan Aurelia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 376.5:159.922.7(043.2)

Adobe PDF document 2.11 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

deficit de atenţie, hiperactivitate, dificultăţi comportamentale, autoreglare, dificultăţi de învăţare, model complex de evaluare, memoria de lucru, program polimodal de intervenţie psihopedagogică, formarea părinţilor şi pedagogilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 240 surse, 14 anexe, 133 pagini de text de bază, 14 figuri, 31 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Рsihologie, psihologia şcolarului mic cu sindromul ADHD.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a modelului de evaluare a particularităţilor specifice în dezvoltarea şcolarului mic cu sindromul ADHD şi în elaborarea modelelor complexe de psihocorecţie a acestui sindrom.

Obiectivele cercetării: elaborarea modelului complex de evaluare pentru diagnosticarea sindromului ADHD la şcolarul mic; determinarea particularităţilor psihologice de dezvoltare ale şcolarului mic cu ADHD; elaborarea modelelor complexe de intervenţie pentru psihocorecţia ADHD la şcolarul mic; validarea experimentală a modelelor de intervenţie psihopedagogică pentru psihocorecţia ADHD la şcolarul mic.

Problema ştiinţifică importantă soluţionatăconstă în eficientizarea metodologiei de evaluare şi psihocorecţie a acestui sindrom, stabilirea efectelor pozitive în urma aplicării modele-lor complexe de intervenţie psihopedagogică pentru psihocorecţia ADHD la şcolarul mic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost efectuat un studiu ştiinţific teoretico-experimental al tulburării ADHD la şcolarul mic; a fost fundamentat teoretic şi elaborat modelul de evaluare a copiilor cu sindromul ADHD; s-au studiat particularităţile specifice de dezvoltare a comportamentelor: cognitiv, motor, afectiv, social, la copiii cu sindromul ADHD.

Semnificaţia teoretică a cercetării este desemnată prin: fundamentarea teoretică a modelelor de evaluare şi intervenţie polimodală în situaţia ADHD la şcolarul mic; îmbogăţirea şi dezvoltarea psihologiei speciale cu noi date despre tulburarea ADHD.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în propunerea modelului complex de evaluare şi a posibilităţii de implementare largă în sistemul sănătăţii şi educaţiei; includerea şcolarilor mici cu sindromul ADHD în modele complexe de psihocorecţie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul diagnosticării şi psihocorecţiei copiilor cu sindromul ADHD din licee şi gimnazii din mun. Chişinău; au fost puse în practică în activitatea psihologilor şcolari, psihopedagogilor şi în cadrul stagiilor de formare continuă pentru psihologi, psihopedagogi speciali şi cadrele didactice la Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi UPS „Ion Creangă” din Chişinău.

Cuprins


1. HIPERACTIVITATE CU DEFICIT DE ATENŢIE: CARACTERISTICI CLINICE, PSIHOLOGICE, PEDAGOGICE
 • 1.1.Abordări conceptuale ale sindromului ADHD
 • 1.2. Evaluarea copiilor cu ADHD
 • 1.3. Frecvenţa ADHD în cadrul populaţiei de copii
 • 1.4. Caracteristici clinice, psihologice, pedagogice ale copiilor cu ADHD
 • 1.5. Intervenţii de ameliorare a sindromului ADHD la copii
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA COMPLEXĂ A SINDROMULUI ADHD LA ŞCOLARUL MIC
 • 2.1. Paradigma evaluării, metode şi instrumente de evaluare
 • 2.2. Caracteristica generală a subiecţilor incluşi în studiu
 • 2.3. Aplicarea scalelor de evaluare a sindromului ADHD
 • 2.4. Caracteristici ale comportamentului şi ale personalităţii la copiii cu ADHD
 • 2.5. Evaluarea funcţiilor cognitive şi a comunicării verbale la copiii cu ADHD
 • 2.6. Evaluarea sferei psihomotrice
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ACŢIUNI COMPLEXE DE INTERVENŢIE ÎN PSIHOCORECŢIA SINDROMULUI ADHD LA ŞCOLARUL MIC
 • 3.1. Fundamente teoretice şi praxiologice pentru promovarea modelelor de intervenţie
 • 3.2. Conţinutul modelelor de influenţă terapeutică
 • 3.3. Rezultatele implementării modelelor de intervenţie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3