Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Afectarea sistemului respirator în lupusul eritematos sistemic


Autor: Cebanu Mariana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 616-002.524+616.2

Adobe PDF document 3.03 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic, sistem respirator, instrumente de evaluare a bolii, teste funcționale pulmonare, factori de risc, calitatea vieţii

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 180 pagini de text electronic şi se compartimentează în: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii şi recomandări practice. Indicele bibliografic citează 250 de surse literare. Teza este ilustrată cu 33 tabele, 26 figuri, 12 anexe. Rezultatele au fost prezentate în 30 publicaţii ştiinţifice, 3 certificate de inovator. Domeniul de studiu: reumatologie. Scopul studiului: studierea tipurilor de afectări respiratorii în LES în raport cu activitatea, durata și impactul bolii asupra nivelului de satisfacție a pacienților.

Obiectivele studiului: evidențierea patologiei sistemului respirator și punctarea tipurilor de afectare la pacienții cu LES; stabilirea corelației simptomelor clinice ale bolii cu markerii imunologici și imagistici; estimarea importanței testelor funcționale și HRCT ca metode de diagnostic precoce a patologiei pulmonare; aprecierea impactului patologiei pulmonare asupra nivelului de satisfacție și indicelui de bunăstare psihologică generală; evidențierea factorilor predictivi ai instalării leziunilor pulmonare în LES.

Metodologia cercetării ştiinţifice: s-a bazat pe tehnici moderne: chestionare, examinare clinică, investigații paraclinice și cercetări speciale (imagistice, teste pulmonare funcționale, instrumente clinice pentru măsurarea activității bolii și lezării organelor) și procedee statistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în cadrul studiului descriptiv au fost cercetate în ansamblu particularitățile clinice și paraclinice ale pacienților cu LES și afectarea sistemului respirator. În premieră, au fost aplicate criteriile noi de clasificare a lupusului SLICC (2012). A fost apreciat impactul bolii prin indicii de satisfacție și bunăstare generală. O direcție nouă de cercetare a fost determinarea factorilor predictivi ai instalării leziunilor pulmonare.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: studiul a identificat tipurile de afectări pulmonare și gradul de corelare cu caracteristicile clinico-paraclinice și a apreciat impactul bolii asupra satisfacției și bunăstării generale cu elaborarea modelului abordării holistice a pacienţilor cu afectarea sistemului respirator în LES. Semnificaţia teoretică: studiul a emis prototipul sistemului complex de evaluare a pacienților cu LES și afectare pulmonară prin evidenţierea tipurilor de manifestări, aplicarea instrumentelor de evaluare şi estimare a calităţii vieţii.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor contemporane de evaluare a LES și a metodelor moderne de diagnostic a patologiei pulmonare la acești pacienți.

Implementarea rezultatelor: rezultatele cercetării au fost valorificate în procesul de instruire la Departamentul Medicină Internă, ele se aplică în practica cotidiană a Secţiei IV a Institutului de Cardiologie.