Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Variantele clinice și unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson (studiu clinic, fiziologic)


Autor: Pavlic Gabriela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Consultant ştiinţific: Victor Vovc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 616.858-008.6-009.7-08

Adobe PDF document 4.06 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

durere cronică, boala Parkinson, deficit dopaminergic, stimulare transcraniană electrică.

Adnotare

Lucrarea conţine introducere, două capitole de rezultate proprii şi discuţii, concluzii şi recomandări, bibliografie din 252 titluri, 5 anexe, 131 pagini de text de bază, 29 de figuri şi 42 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurologie.

Scopul şi obiectivele tezei: evidenţierea particularităţilor şi corelaţiilor între caracteristicile clinice la pacienţii cu boala Parkinson și durere cronică și a efectului tratamentului prin stimulare electrică cu curent continuu asupra durerii și semnelor motorii.

Noutatea şi originalitatea lucrării: S-a stabilit că durerea cronică în BP corelează cu severitatea clinică a bolii; a fost susținută ipoteza deficitului dopaminergic în patogenia durerii și s-a stabilit efectul terapeutic pozitiv al stimulării transcraniene electrice cu curent continuu asupra sindroamelor algice în BP.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv. Analiza subiecţilor cu boala Parkinson și durere cronică a demonstrat prezenţa unor particularităţi clinice de corelare a durerii cu severitatea semnelor motorii și non-motorii, cu predominare la pacienții cu fenotipul akinetico-rigid cu un deficit dopaminergic mai avansat.

Semnificaţia teoretică a studiului. Rezultatele cercetării extind cunoştinţele existente despre durerea cronică în boala Parkinson. Studiul a oferit argumente pentru ipoteza dopaminergică în patogenia durerii; s-a confirmat conceptul de heterogenitate clinică a bolii prin asocierea varibilelor legate de durere și a parametrilor motorii mai sever exprimați cu fenotipul akinetico-rigid al bolii.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-a stabilit importanţa evaluării sistematice a pacienţilor cu BP pentru depistarea activă a manifestărilor algice; au fost evidențiați factorii predictivi pentru existența durerii în baza unor variabile clinice definite. Tratamentul aplicat prin stimulare electrică a evidențiat ameliorarea durerii și poate fi o metodă suplimentară utilă în managementul complex al acestor pacienți.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Secția Consultativă, Secția de Cefalee și Tulburări Vegetative a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, Catedra de neurologie a USMF „N. Testemiţanu”, Clinica Universitară Neuronova-plus.

Cuprins


1. ABORDĂRI MODERNE ÎN DOMENIUL BOLII PARKINSON
 • 1.1. Concepte actuale în etiologia, patogenia și diagnosticul bolii Parkinson
 • 1.2. Patogenia parkinsonismului conform modelului de funcționare al ganglionilor bazali
 • 1.3. Semnele motorii ale bolii Parkinson și complicațiile tratamentului
 • 1.4. Evaluarea clinică și imagistică a pacienților cu boala Parkinson
 • 1.5.Durerea cronică – un aspect important al manifestărilor non-motorii în boala Parkinson
 • 1.6. Premisele pentru utilizarea metodei de stimulare transcraniană electrică cu curent continuu
 • 1.7.Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a grupurilor de studiu
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL PARAMETRILOR CLINICI LA PACIENȚII CU BOALA PARKINSON ȘI DURERE CRONICĂ
 • 3.1 Caracteristica comparativă a grupurilor cercetate conform parametrilor socio-demografici
 • 3.2.Caracteristica comparativă conform parametrilor clinici la pacienţii din grupurile cercetate
 • 3.3. Caracteristica clinică a fenomenului de durere cronică la pacienții cu boala Parkinson
 • 3.4. Particularitățile comorbidităților la pacienții cu boala Parkinson și sindrom algic
 • 3.5. Rezultatele analizei discriminante
 • 3.6. Caracteristica comparativă a parametrilor clinici conform fenotipului bolii
 • 3.7. Сaracteristica comparativă a parametrilor clinici la pacienții repartizați în funcție de gen
 • 3.8. Rezultatele sonografiei transcraniene la pacienții cercetați
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE STIMULĂRII TRANSCRANIENE ELECTRICE CU CURENT CONTINUU LA PACIENȚII CU BOALA PARKINSON ȘI DURERE CRONICĂ
 • 4.1. Caracteristica pacienților care au efectuat procedura de stimulare
 • 4.2. Efectul stimulării electrice asupra durerii și semnelor motorii
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE Ş I RECOMANDĂRI