Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rotaru Liliana, doctor, conferenţiar universitarRotaru Liliana, doctor, conferenţiar universitarTeze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856) 07.00.02 USM secretar CSS
conducător
Gumenâi Ion
28.04.2017
D Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale spontane supratentoriale 14.00.28 IMSPINN secretar CSS
consultant
Groppa Stanislav
conducător
Timirgaz Valerii
26.05.2017
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM referent
conducător
Cobzari Ludmila
30.06.2017