Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali


Autor: Zagareanu Andrei
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Eremia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 638. 12 (478)

Adobe PDF document 10.94 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

familie de albine, matcă, botcă, indici morfo-productivi, sirop, aditiv nutriţional, miere, tehnologie

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 239 de surse bibliografice, 117 pagini de text de bază, 67 tabele, 6 figuri şi în anexe 2 tabele. Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în 22 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 421.03 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere. Scopul lucrării constă în elaborarea tehnologiei şi argumentarea ştiinţifică a creşterii şi reproducerii mătcilor în baza utilizării aditivilor nutriţionali, sporirea rezistenţei la iernare şi productivităţii familiilor de albine.

Obiectivele lucrării rezidă în: evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea mătcilor; studiul influenţei aditivilor nutriţionali asupra iernării, creşterii şi productivităţii familiilor de albine; determinarea indicilor morfo-productivi ale albinelor carpatice, selectarea loturilor de prăsilă din familii materne şi paterne pentru reproducerea mătcilor; stabilirea influenţei aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor; elaborarea recomandărilor pentru creşterea mătcilor de albine.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în identificarea modalităţii de rezolvare a unei probleme privind evaluarea capacităţilor familiilor de albine pentru creşterea mătcilor. Au fost elaborate şi ştiinţific argumentate noi procese tehnologice, metoda de creştere a mătcilor (Brevet de invenţie de scurtă durată 567 Z, MD), precum şi procedeele de creştere şi hrănire a albinelor (Brevete de invenţie de scurtă durată: 538 Z, MD; 848 Z, MD şi 878 Z, MD), stabilite dozele optime de utilizare a aditivilor nutriţionali, care asigură sporirea productivităţii familiilor de albine, ameliorarea calităţii botcelor şi mătcilor.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea tehnologiei creşterii mătcilor în baza utilizării aditivilor nutriţionali şi recomandărilor practice pentru sporirea viabilităţii şi productivităţii familiilor de albine.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea unui concept nou în stabilirea influenţii aditivilor nutriţionali asupra iernării, productivităţii familiilor de albine, ameliorării calităţii botcelor şi mătcilor.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată prin crearea loturilor de prăsilă pentru creşterea şi reproducerea mătcilor de albine. Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat la stupinele de creştere şi reproducere a mătcilor şi în procesul didactic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGIEI CREŞTERII MĂTCILOR DE ALBINE
 • 1.1. Particularităţile caracterelor morfo-productive ale albinelor melifere
 • 1.2. Particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor de albine
 • 1.3. Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul de studiu şi condiţiile de efectuare a cercetărilor
 • 2.2. Metode de cercetare a caracterelor morfo-productive la albine
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL UTILIZĂRII ADITIVILOR NUTRIŢIONALI ÎN ALIMENTAŢIA ŞI CREŞTEREA ALBINELOR
 • 3.1. Influenţa utilizării aditivilor nutriţionali Primix-Bionorm-P, Primix-Bionorm-K şi soluţiei algale „Chlorella vulgaris” asupra creşterii şi productivităţii familiilor de albine..50
 • 3.2. Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor în perioada de primăvară
 • 3.3. Utilizarea aditivilor nutriţionali în alimentaţia albinelor în perioada pregătirii către repausul de iarnă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR TEHNOLOGIEI CREŞTERII MĂTCILOR DE ALBINE
 • 4.1. Studierea caracterelor morfo-productive ale albinelor locale la stupinele de reproducere a mătcilor şi formarea loturilor de prăsilă
 • 4.2. Studiul influenţei utilizării aditivilor nutriţionali asupra creşterii mătcilor de albine
 • 4.3. Particularităţile tehnologiei creşterii mătcilor de albine
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI