Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rotaru Ilie, doctor habilitat, conferenţiar universitarRotaru Ilie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.721
Specialităţi abilitate: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali 06.02.04 UASM preşedinte CSS
conducător
Eremia Nicolae
03.12.2015
DH Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor de prăsilă 06.02.02 UASM secretar CSS
consultant
Radionov Vladimir
30.12.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiu comparativ al particularităţilor morfo-productive la suine de diferite genotipuri 06.02.04 UASM conducător 07.10.2015