Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor de prăsilă


Autor: Caisîn Larisa
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Vladimir Radionov
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.03 Mb / în română

Teza

CZU 636.4.082.087.7

Adobe PDF document 8.12 Mb / în rusă
243 pagini


Cuvinte Cheie

porci de prăsilă, nutreţuri combinate, aditivi furajeri, enzime, probiotice, adsorbanţi, digestibilitatea substanţelor nutritive, compoziţia sângelui, calitatea produselor din carne

Adnotare

Structura tezei: teza de doctor habilitat cuprinde introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări; bibliografia ce include 544 surse; lucrarea este prezentată pe 213 pagini, conţine 128 de tabele în text, 155 de tabele în anexe, 43 de figuri şi 34 de fotografii. Rezultatele obţinute fiind reflectate într-un volum de 74 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: justificarea ştiinţifică şi elaborarea sistemei de utilizare a aditivilor furajeri de generaţie nouă în alimentaţia porcinelor de prăsilă din rase de carne contemporane. Obiective: elaborarea recetelor de nutreţuri combinate echilibrate, bazate pe utilizarea materiei prime furajere de origine vegetală şi a aditivilor furajeri; identificarea impactului diferitelor niveluri de aditivi furajeri de generaţie nouă asupra schimbului şi utilizării substanţelor nutritive din raţii de către porcinele de prăsilă; determinarea influenţei aditivilor probiotici asupra dezvoltării microbiocenozei tractului gastro-intestinal la porcine; aprecierea conţinutului de micotoxine în materia primă furajeră autohtonă, destinată pentru furajarea porcinelor; stabilirea calităţilor productive şi de prăsilă a porcinelor sub acţiunea diferiţilor aditivi furajeri de generaţie nouă; dezvoltarea sistemei de furajare echilibrată a porcinelor de prăsilă din rase contemporane de carne prin utilizarea aditivilor furajeri de generaţie nouă; definirea eficienţei economice în urma utilizării recetelor de nutreţuri combinate elaborate suplimentate cu aditivi furajeri de generaţie nouă.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea: pentru prima dată a fost data justificarea știinţifică pentru utilizarea aditivilor furajeri de generaţie nouă enzimatici, probiotici şi adsorbanţi de micotoxine în alimentaţia porcinelor de prăsilă din rase moderne de carne prin îmbunătăţirea acţiunii productive a nutreţurilor de producţie proprie.

Rezultate știinţifice și practice fundamental noi, ce contribuie la crearea unui nou domeniu ştiinţific sau ce rezolvă aspecte ştiinţifice, aplicative foarte importante, constituie în formarea de elemente în Sistema de furajare a porcinelor de prăsilă bazată pe utilizarea aditivilor furajeri de generaţie nouă, ce asigură sporirea productivităţii din contul intensităţii creşterii şi dezvoltării animalelor. Semnificaţia teoretică: s-a studiat şi demonstrat eficienţa utilizării integrate a aditivilor furajeri de generaţie nouă asupra metabolismului şi calităţilor productive a porcinelor de prăsilă din rase contemporane de carne. S-au elaborat şi aprobat în condiţii de producere recete de nutreţuri combinate, s-au determinat nivelurile şi combinaţiile optime de aditivi furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi la creşterea porcinelor de prăsilă în condiţiile suiniculturii din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă: s-au fundamentat tendinţele de utilizare a aditivilor furajeri de generaţie nouă: preparate enzimatice, noi modificări de probiotice precum şi adsorbanţi de micotoxine în sistema de furajare a porcinelor din diferite grupe de vârstă cu scopul sporirii calităţilor productive şi de prăsilă. S-a determinat acţiunea potenţialului biologic, elaborat scheme şi determinate nivelurile optime de utilizare a aditivilor furajeri, care este o condiţie prealabilă pentru crearea intenţionată a unor produse noi cu acţiune mai înaltă şi funcţionalitate dirijată.

Implementarea rezultatelor ştiinţifie: materialele obţinute în urma cercetărilor efectuate sunt utilizate în activităţile de instruire a studenţilor de la facultatea de Zootehnie şi Biotehnologie şi Medicină Veterinară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, inclusiv în elaborarea unor indicaţii metodice privind alimentaţia animalelor agricole şi tehnologia de preparare a furajelor; la scrierea monografiilor „Микотоксикозы свиней” şi „Probiotics in pigs nutrition”, şi a cărţii „Методика и технология научных исследований по кормлению свиней”. În baza rezultatelor cercetărilor au fost obţinute 3 brevete, şi elaborate un şir de recomandări practice

Cuprins


1. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В ПЛЕМЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ И ЭКОНОМНОМ РАСХОДОВАНИИ КОРМОВЫХ СРЕДСТВ
 • 1.1. Продуктивность и некоторые биологические особенности племенных свиней в условиях промышленной технологии производства
 • 1.2. Роль ферментных кормовых добавок в кормлении свиней. Классификация, механизм действия и биологические основы применения ферментов в свиноводстве
 • 1.3.Пробиотические кормовые добавки нового поколения, механизм действия, биологические основы и эффективность их использования для повышения продуктивности свиней
 • 1.4. Проблемы микотоксикозов в свиноводстве. Эффективные методы деконтаминации микотоксинов кормов
 • .5. Выводы по главе 1

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Материал исследований
 • 2.2. Методы исследований
 • 2.3. Выводы по главе 2

3. ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОБАВОК КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ «FARMAZYME 2575» И «CELLAMYL - 5»
 • 3.1. Теоретические аспекты использования для свиней ферментных кормовых добавок «Farmazyme 2575» и «Cellаmyl - 5»
 • 3.2. Изучение влияния ферментного препарата «Farmazyme 2575» на продуктивные качества племенных свиней
 • 3.3. Изучение эффективности использования в комбикормах племенных свиней добавок кормовых ферментов «Farmazyme 2575» и «Cellamyl-5»
 • 3.4. Выводы по главе 3

4. ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБАВОК КОРМОВЫХ ПРОБИОТИКОВ «БИОМИН® ИМБО», «ПРАЙМИКС-БИОНОРМК», «ВИТАКОРМ-БИО», «ВИТАКОРМ БИО-ПЛЮС» И «БИЛАКСАН» НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
 • 4.1. Теоретические аспекты использования для свиней пробиотиков «Биомин®ИМБО», «ПрайМикс - БионормК», «Витакорм-Био», «Витакорм Био-Плюс» и «Билаксан»
 • 4.2. Изучение эффективности использования кормового пробиотика «Биомин® ИМБО» в кормлении племенных свиней
 • 4.3.Изучение эффективности использования кормового пробиотика «ПрайМикс-БионормК» в кормлении племенных свиней
 • 4.4. Изучение эффективности использования кормового пробиотика «Витакорм-Био» в кормлении племенных свиней
 • 4.5. Изучение эффективности использования кормового пробиотика «Билаксан» в кормлении племенных свиней
 • 4.6. Изучение эффективности использования кормового пробиотика «Витакорм-Био-Плюс» в кормлении племенных свиней
 • 4.7. Выводы по главе 4

5. ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБАВОК КОРМОВЫХ АДСОРБЕНТОВ МИКОТОКСИНОВ «МИКОФИКС® ПЛЮС», «ПРАЙМИКС АЛЬФАСОРБ», «ВИТАКОРМ РЕО-АГ» И «ВИТАКОРМ РЕО-М» НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
 • 5.1. Теоретические аспекты использования для свиней кормовых адсорбентов микотоксинов «Mикофикс®Плюс, «ПрайМикс-Альфасорб», «Витакорм Рео-АГ» и «Витакорм Рео-М»
 • 5.2. Изучение влияния добавок адсорбента «Микофикс® Плюс» на продуктивные качества племенных свиней
 • 5.3. Изучение влияния добавок адсорбента «ПрайМикс-Альфасорб» на продуктивные качества племенных свиней
 • 5.4.Изучение влияние добавок адсорбента «Витакорм Рео-АГ» на продуктивные качества племенных свиней
 • 5.5. Изучение влияния добавок адсорбента «Витакорм Рео-М» на продуктивные качества племенных свиней
 • 5.6. Выводы по главе 5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ