Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diformităţile coloanei vertebrale la copiii şi adolescenţii de vârstă şcolară (diagnostic, tratament și profilaxie)


Autor: Kusturova Anna
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Caproş
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 616.711-007.5-053.2

Adobe PDF document 12.91 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

screening, diagnostic, diformităţi ale coloanei vertebrale, dereglări de ţinută, scolioză, profilaxie, medicină de recuperare.

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă pe 160 de pagini şi constă din: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 210 surse ştiinţifice, anexe, 145 de pagini text de bază, ilustrată cu 88 de figuri, 21 de tabele şi anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 29 de lucrări ştiinţifice, inclusiv și 2 brevete de invenţie.

Domeniu de studiu: 321.18 – ortopedie şi traumatologie

Scopul constă în studierea răspândirii diformităţilor coloanei vertebrale la copiii şi adolescenţii de vârstă şcolară prin elaborarea şi aprobarea unui model organizaţional şi funcţional de screening, care va asigura diagnosticul precoce şi aplicarea metodelor medicinei de recuperare.

Obiective: Desfăşurarea controlului de screening al copiilor de vârstă şcolară şi adolescenţilor şi determinarea grupului cu diformităţi ale coloanei vertebrale: dereglări ale posturii, scolioză; evidenţierea factorilor principali, care determină diformităţile coloanei vertebrale şi influenţa acestora asupra tipului şi gradului deformării; elaborarea algoritmului de depistare precoce a grupului de risc cu diformităţi ale coloanei vertebrale şi organizarea monitorizării; determinarea complexului de acţiuni profilactice, de tratament şi reabilitare în conformitate cu tipul diformităţii coloanei vertebrale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost propus un model organizaţional şi funcţional eficient al sistemului specializat de asistenţă medicală pentru copiii de vârstă şcolară şi adolescenţi cu diformităţi ale coloanei vertebrale, în cadrul concepţiei vertebrologiei pediatrice preventive, şi a fost elaborat un algoritm de diagnosticare precoce pentru identificarea grupului de risc privind scolioza. A fost studiată morbiditatea copiilor de vârstă şcolară şi adolescenţilor cu diformităţi ale coloanei vertebrale în colectivele mari. A fost determinată şi aprobată organizarea unui cabinet ortopedic mobil, cu funcţiile unui centru metodic pentru identificarea copiilor şi adolescenţilor cu diformităţi ale coloanei vertebrale şi altor segmente ale aparatului locomotor în condiţii de şcoală şi elaborarea unor programe individuale de reabilitare. A fost elaborată metoda de tratament al scoliozei toracale progresive.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evidenţierea factorilor principali, care contribuie la apariţia şi progresarea diformităţilor coloanei vertebrale, argumentarea conceptului de profilaxie prin dezvoltarea şi aprobarea unui model optim de screening, care va asigura diagnosticul precoce şi aplicarea metodelor raţionale ale medicinei de recuperare.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Schema propusă de diagnosticare complexă a copiilor asigură identificarea grupurilor de risc privind dezvoltarea diformităţilor coloanei vertebrale, include investigaţii clinico-ortopedice şi instrumentale, iar monitorizarea asigură precizia diagnosticului, prognozarea evoluţiei afecţiunii şi contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor clinico-funcţionale de reabilitare a elevilor. Sistemul de monitorizare propus asigură controlul eficienţei corecţiei dereglărilor de postură şi scoliozei la şcolari şi corecţia în timp a tacticii de tratament. Prin cercetarea dată a fost aprobat şi implementat serviciul de screening, monitorizarea şi acordarea asistenţei ortopedice specializate copiilor şi adolescenţilor cu diformităţi ale coloanei vertebrale, care poate fi extins în toate şcolile republicii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele controlului screening al elevilor au fost aduse la cunoştinţă profesorilor, asistentelor medicale din şcoli, părinţilor şi pediatrilor de sector pentru luarea deciziilor privind măsurile organizatorice. Rezultatele prezentei teze de doctor sunt utilizate în cadrul cursurilor teoretice şi practice la catedra de ortopedie şi traumatologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. CONCEPŢII MODERNE PRIVIND DIFORMITĂŢILE COLOANEI VERTEBRALE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI, PROBLEME DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT
 • 1.1. Diformităţile coloanei vertebrale: defectele de postură, scolioza – concepte de bază, istoricul problemei, clasificare, metode de diagnostic
 • 1.2. Actualitatea problemei: răspândirea diformităţilor coloanei vertebrale la copii şi adolescenţi
 • 1.3. Evoluţia teoriilor etiopatogenezei şi factorii de risc în dezvoltarea diformităţilor coloanei vertebrale
 • 1.4. Aspecte problematice ale tratamentului şi reabilitării copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară cu diformităţi ale coloanei vertebrale
 • 1.5. Semnificaţia screening-ului în diagnosticul precoce şi formarea asistenţei etapizate pentru copiii cu diformităţi ale coloanei vertebrale
 • 1.6. Concluzii la capitolul I

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Metode matematice de prelucrare şi analiza rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CLINICO-ORTOPEDICĂ A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ CU DIFORMITĂŢI ALE COLOANEI VERTEBRALE
 • 3.1. Anamneza de familie a şcolarilor
 • 3.2. Caracteristica statutului clinico-ortopedic al şcolarilor cu diformităţi ale coloanei vertebrale
 • 3.3. Organizarea regimului zilei şi gimnasticii curative la copiii şi adolescenţii din grupul de risc
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SISTEM DE PROFILAXIE A DIFORMITĂŢILOR COLOANEI VERTEBRALE LA ELEVI
 • 4.1. Aspecte organizaţionale de creare şi funcţionare a cabinetului ortopedic în cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar
 • 4.2. Algoritmul de identificare a copiilor din grupul de risc cu diformităţi ale coloanei vertebrale
 • 4.3. Mijloace şi metode de tratament ortopedic pentru dereglări ale posturii şi scolioză de gradul I-II pentru ameliorarea evoluţiei acestora
 • 4.4. Evaluarea eficienţei acţiunilor realizate
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE.