Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionale


Autor: Ciobanu Radu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Valeriu Dulgheru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document4.12 Mb / în română

Cuvinte Cheie

multiplicator precesional, mecanism de legătură, unghi de presiune, randament mecanic

Adnotare

Teza cuprinde introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 118 de denumiri şi 7 anexe. Volumul este de 144 de pagini, inclusiv, 125 de figuri şi 6 tabele. Conţinutul de bază al tezei a fost publicat în 17 lucrări ştiinţifice, din care 12 lucrări de unic autor, 5 lucrări în reviste recenzate şi 12 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu se referă la elaborarea şi cercetarea multiplicatoarelor precesionale, în special, argumentarea teoretică, proiectarea, fabricarea şi testarea experimentală a multiplicatorului planetar precesional.

Scopul lucrării constă în elaborarea şi cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionale şi complexului de recomandări privind proiectarea, fabricarea şi exploatarea lor.

Noutatea ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrării. Pentru prima oară au fost elaborate şi brevetate structuri conceptuale de multiplicatoare precesionale. Soluțiile tehnice elaborate au fost protejate cu 12 brevete de invenție, care au fost apreciate la Saloane și Expoziții Naționale și Internaționale cu 9 medalii de aur, 4 de argint, 2 de bronz și 4 premii speciale.

Semnificaţia teoretică constă în analiza multicriterială a influenţei parametrilor geometrici ai angrenajului precesional asupra profilului dinţilor pentru multiplicatoare şi argumentarea alegerii unghiului de presiune, analiza cinetostatică şi estimarea pierderilor de putere în cuplele cinematice ale multiplicatorului.

Metodologia cercetării ştiinţifice constă în crearea unei platforme bazate pe modele şi metode de cercetare teoretică şi experimentală, care permite argumentarea alegerii unghiului de presiune minim şi momentului de pornire redus şi estimarea pierderilor de putere în multiplicatorul precesional.

Implementarea rezultatelor cercetării. În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate nomograme pentru alegerea unghiului de presiune şi recomandări privind estimarea pierderilor de putere în multiplicator, proiectarea şi fabricarea prototipului experimental. De asemenea, a fost elaborată o monografie colectivă utilizată în procesul de studii şi cercetare.