Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu


Autor: Atoum Ibrahim
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Cornelia Cincilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Cuvinte Cheie

strategie didactica, tehnologie didactica, metoda activa de învaţamânt, competenţe comunicative, curriculum, model tehnologic, obiectiv educaţional, conţinut, activitatea profesorului, activitatea elevului , evaluarea randamentului

Adnotare

Investigaţia abordeaza problematica teoretica si experimentala de formare a competenţelor comunicative prin aplicarea metodelor active/interactive.

În teza au fost fundamentate repere teoreti ce si metodologice privind selectarea stategiilor interactive de predare-învaţare a limbii engleze în liceu prin :

În rezultatul cercetarilor a fost elaborat un model experimental de formare si evaluare a competenţelor comunicative prin aplicarea metodelor active.

Analiza experimentala a rezultatelor cantitative si calitative demonstreaza eficienţa modelului tehnologic elaborat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Strategii didactice: delimitari metodologice
 • 1.1. Problema strategiilor didactice în literatura de specialitate
 • 1.2.Metoda – ca baza a strategiilor didactice interactive
 • 1.3. Strategii didactice interactive ca problema metodologica
 • 1.4. Principii de selectare si aplicare a strategiilor didactice interactive de predare -învaţare a limbii engleze

CAPITOLUL II. Strategii didactice de predare-învaţare a limbii engleze: abordare retrospectiva
 • 2.1. Strategii didactice tradiţionale în predarea -învaţarea limbilor straine
 • 2.2.Strategii didactice active în predarea-învaţarea limbilor straine

CAPITOLUL III. Condiţii curriculare de proiectare si aplicare a strategiilor didactice de predare-învaţare limbii engleze în liceu
 • 3.1.Experienţa si dificultaţile în proiectarea strategiilor didactice interactive în predarea-învaţarea limbii engleze în liceu
 • 3.2.Activitatea verbala – fundamentul lingvo -didactic al strategiei interactive de predare-învaţare a limbii engleze în liceu
 • 3.3.Curriculum-ul liceal ca sursa a condiţiilor de baza privind proiectarea strateg iilor didactice de predare -învaţare a limbii engleze
 • 3.4.Proiectarea strategiilor didactice interactive de predare-învaţare a limbii engleze din perspectiva curriculara
 • 3.5.Validarea experimentala a strategiilor didactice interactive de predare – învaţare a limbii engleze în liceu