Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burdeniuc Galina, doctor habilitat, profesor universitarBurdeniuc Galina, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1264
Specialităţi abilitate: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) 13.00.02 UPSC consultant
conducător
Cuzneţov Larisa
12.05.2011
D Predarea cunoştinţelor socioculturale studenţilor-translatori în condiţiile instruirii continue 13.00.02 USM conducător 18.03.2010
D Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului artistic (în predarea a două limbi străine: spaniolă/engleză) 13.00.02 conducător 22.01.2009
D Abordarea comunicativă la predarea prepoziţiilor engleze studenţilor arabi 13.00.02 conducător 19.06.2008
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) 13.00.02 consultant
conducător
Patraşcu Dumitru
19.06.2008