Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Controlul administrativ exercitat de executivul central asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova


Autor: Sergiu Tatarov
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conceptul administraţiei publice locale, administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale, autonomia locală, controlul administrativ, tutela administrativă, executivul central, subiectul controlului de legalitate, subiectul controlului de oportunitate, actele administrative locale

Adnotare

Teza de doctorat reflectă cercetările ştiinţifico-practice ale autorului în domeniul controlului activităţii consiliilor locale şi raionale, primarilor, preşedinţilor raioanelor exercitat nemijlocit de Guvern sau de subiectele guvernamentale abilitate cu acest drept.

Scopul cercetărilor este studiul pertinent, complex şi comparat al doctrinelor şi legislaţiei Republicii Moldova şi ale unui şir de state referitor la fenomenul juridic „controlul administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale din partea guvernului” în condiţiile descentralizării şi autonomiei locale, ţinînd cont de standardele şi principiile consfinţite în Cartea Europeană a Autonomiei Locale în sfera controlului autorităţilor de nivel superior asupra autorităţilor administraţiei publice locale.

Investigaţiile întreprinse au angajat studiul unor aspecte extrem de importante, precum conceptul şi noţiunea de administraţie publică locală şi control administrativ, subiectele controlului administrativ, atribuţiile subiectelor controlului administrativ, formele controlului administrativ, esenţa tutelei administrative, controlul de legalitate şi controlul de oportunitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale în raporturile de drept guvernul central – autorităţile administraţiei publice locale. Lucrarea reflectă caracteristicile comune şi particularităţile controlului activităţii autorităţilor locale din partea executivului central din Moldova în comparaţie cu controlul administrativ într-un şir de ţări europene.

Concluziile şi rezultatele cercetărilor au constituit baza (а) pentru recomandările ştiinţificopractice privind elaborarea formelor şi procedeelor moderne de control administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale şi (b) pentru elaborarea proiectelor de acte legislative.

Implementarea recomandărilor din teza de doctorat permite îmbinarea armonioasă a intereselor locale şi naţionale, acordă posibilitatea colectivităţilor locale să rezolve şi să gestioneze o parte importantă din treburile publice, iar Guvernului – să asigure funcţionarea normală a întregului sistem al autorităţilor administraţiei publice în interesele întregii societăţi.

Rezultatele lucrării pot fi folosite în calitate de material didactic şi pentru operarea modificărilor şi completărilor respective în legislaţie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Locul şi rolul autorităţilor administraţiei publice locale în sistemul administraţiei publice
 • 1. Conceptul şi noţiunea de administraţie publică şi de administraţie publică locală
 • 2. Regimul constituţional al autorităţilor administraţiei publice locale în sistemul administraţiei publice
 • 3. Actele administrative locale

CAPITOLUL II. Controlul autorităţii publice centrale a puterii executive asupra autorităţilor administraţiei publice locale

Secţiunea I. Consideraţiuni privind conceptul controlului administrativ, formele de realizare ale acestuia
 • 1. Necesitatea organică, conceptul şi noţiunea controlului administrativ al administraţiei publice locale
 • 2. Subiectele şi tipologia formelor de control administrativ
 • 3. Obiectul şi conţinutul controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale
 • 4. Prerogativele Guvernului privind controlul administrativ

Secţiunea II. Exercitarea controlului administrativ în condiţiile respectării principiului autonomiei locale
 • 1. Corelarea regimului administrativ de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale cu forma controlului administrativ
 • 2. Instituirea formelor moderne de control administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale
 • 3. Dreptul de recurs jurisdicţional al autorităţilor descentralizate locale
 • 4. Controlul administrativ de legalitate şi oportunitate: repere teoretico-practice
 • 5. Actele administrative locale supuse controlului administrativ
 • 6. Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative locale prin prisma doctrinară
 • 7. Condiţiile legalităţii şi valabilitatea actelor administrative locale

Secţiunea III. Aspecte practice privind procedura controlului administrativ
 • 1. Declanşarea controlului administrativ
 • 2. Termenele controlului administrativ. Procedura prealabilă
 • 3. Caracterul unitar al actului administrativ atacat
 • 4. Etapele controlului administrativ
 • 5. Finalizarea controlului administrativ. Controlul jurisdicţional
 • 6. Unele proceduri şi condiţii specifice ale controlului de oportunitate
 • 7. Rolul oficiului teritorial al Aparatului Guvernului

CAPITOLUL III. Controlul administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale în dreptul comparat
 • 1. Consideraţiuni generale
 • 2. Tutela administrativă a autorităţilor administraţiei locale în Franţa
 • 3. Controlul administrativ al autorităţilor administraţiei locale în Italia
 • 4. Controlul administrativ al autorităţilor administraţiei locale în România
 • 5. Controlul administrativ al autorităţilor administraţiei locale în Croaţia
 • 6. Tutela administrativă în Bulgaria