Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bantuş Anatolie, doctor, profesor universitarBantuş Anatolie, doctor, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:9 martie 2006, nr.534
Specialităţi abilitate: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea regionala durabilă în context european: aspectul juridico-administrativ 12.00.02 ULIM membru CSS
conducător
Guţuleac Victor
29.11.2014
D Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan 12.00.02 ICJP membru CSS
conducător
Costachi Gheorghe
30.12.2014

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Bazele juridice ale realizării dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea judiciară la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (analiză juridică comparativă) 12.00.02 II conducător 21.06.2013
D Rolul suveranităţii poporului în organizarea statală a puterilor (aspecte juridice) 12.00.02 II conducător 24.02.2011
D Aspecte constituţionale ale formării culturii juridice în Republica Moldova în perioada de tranziţie 12.00.02 conducător 18.01.2007
D Influenţa formei de guvernare asupra dezvoltării instituţiei Şefului statului 12.00.02 conducător 26.10.2006
D Asigurarea juridică a protecţiei femeii contra agresiunii 12.00.02 conducător 22.12.2005
D Controlul administrativ exercitat de executivul central asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova 12.00.02 conducător 22.12.2005