Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Îvăţământul şcolar în RSS Moldovenească (1956-1990)


Autor: Nicolae Bragari
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Gheorghe Palade
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem educaţional, surse inedite, tranziţie, rapoarte statistice, valori naţionale, analiză, valori general-umane, comparaţie, regim totalitar, sinteză, politică educaţională, bază tehnico-materială, politică culturală, îndoctrinare, partinizare, autodeterminare, ideologizare, progres, cadre didactice, regres, reformă, analfabetism, criză, pioneri, confruntare ideologică, comsomolişti, regim comunist, revoluţie culturală, denaţionalizare, limbă maternă, rusificare, monopolizare, bilingvism, „primăvară hruşciovistă”, elită politică, „internaţionalist proletar”, conferinţă, „patriotism sovietic”, congres, „popor sovietic”, moldovenism, limbă de instruire, identitate etnică, comunitate istorico-culturală

Adnotare

În lucrare, autorul a analizat nivelul de cercetare ştiinţifică a temei, fapt ce ia permis să conchidă că în istoriografia moldovenească de până la 1990 cercetările au fost axate, în special, pe rolul „conducător” al partidului comunist în domeniul învăţământului şcolar. N-au fost studiate aspectele legate de partinizarea şi îndoctrinarea sistemului educaţional. Analiza materialelor inedite a permis să concluzioneze că sistemul educaţional şcolar a fost axat pe două principii educaţionale majore: implementarea unor standarde fixe de instruire şi ideologizarea excesivă a educaţiei tinerei generaţiei. În perioada sovietică structura învăţământului şcolar a rămas practic neschimbată, şi a inclus cele trei trepte tradiţionale: învăţământul primar, secundar şi mediu general.

Politica de realizare în anii '60-70 a învăţământului mediu general obligatoriu a urmărit încadrarea completă a tinerii generaţii în procesul de formare a „omului nou”- făuritor activ al societăţii comuniste.

Ideologizarea şi îndoctrinarea sistemului educaţional şcolar s-a realizat, în bună parte, prin intermediul programelor şcolare şi a corpului didactic. Programele şcolare, îndeosebi la disciplinele socio-umane, au promovat cu prisosinţă conceptul celor două popoare romanice de răsărit-românii şi moldovenii. Mai multe generaţii au fost rupte de patrimoniul lingvistic şi cultural-istoric naţional.

S-a creat iluzia unui spaţiu geografic unic şi a unei istorii comune a moldovenilor cu slavii de răsărit, negându-se cea cu fraţii de peste Prut.

Procesul educaţional a urmărit obiectivul denaţionalizării băştinaşilor, această politică fiind realizată şi prin extinderea reţelei de şcoli cu instruire în limba rusă.

Pedagogii au fost transformaţi în dascăli docili regimului, promotori activi în învăţământ şi societate a idealurilor comuniste străine aspiraţiilor naţionale ale moldovenilor.

Revenirea învăţământului la rădăcini, la rolul familiei în educaţie, individualizarea procesului educaţional, dezvoltarea spirituală a societăţii axată pe valorile naţionale şi generalumane, a fost posibilă doar după destrămarea U.R.S.S. şi dobândirea independenţei Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Politica regimului comunist în învăţământul şcolar din RSSM
  • 1.1. Evoluţia sistemului de învăţământ şcolar în RSSM
  • 1.2. Politica organelor de stat şi de partid a RSSM în domeniul învăţământului şcolar în prisma reformelor şcolare

CAPITOLUL II. Obiective şi realizări ale învăţământului mediu general
  • 2.1. Obiective şi căi de realizare ale învăţământului mediu general
  • 2.2. Reţeaua de şcoli şi fondul învăţământului mediu general

CAPITOLUL III. Programele şcolare - factor major al îndoctrinării ideologice în sistemul învăţământului şcolar din RSSM

CAPITOLUL IV. Corpul didactic din învăţământului şcolar
  • 4.1 Dirijarea sistemului de învăţământ şcolar
  • 4.2 Pregătirea şi completarea corpului didactic şcolar