Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iulie /

Orînduirea constituţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei(analiza juridică comparativă)


Autor: Eugenia Denciuc
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

constituţie, Lege Fundamentală, obiectul constituţiei, funcţiile constituţiei, constituţionalism, constituţionalitate, control constituţional, legalitate constituţională, regim constituţional, suveranitate, domnia dreptului, domnia legii, separaţia puterilor în stat, prioritatea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Adnotare

Tema tezei de doctorat şi caracterul sarcinilor ştiinţifico-practice puse în faţa autorului au determinat necesitatea aspectului complex al investigaţiilor bazelor regimului constituţional al Republicii Moldova şi Ucrainei. Primul capitol al lucrării include o analiză profundă a noţiunii şi esenţei constituţiei statului, din antichitate şi pînă în prezent, în special au fost investigate rolul social, scopul şi funcţiile constituţiei în statul de drept, democratic, problemele ce se referă la paza şi asigurarea securităţii constituţiei Republicii Moldova şi Ucrainei. Autorul a argumentat un nou aspect juridic al noţiunii securităţii constituţionale şi evidenţierea mecanismului juridic de asigurare a acesteia.

Capitolul doi este consacrat cercetării ştiinţifice a dezvoltării constituţionalismului Republicii Moldova şi Ucrainei, elucidării genezei şi evoluţiei noţiunii şi esenţei regimului constituţional, aprecierii corelaţiei noţiunilor constituţionalismului, bazelor regimului constituţional şi „regimului constituţional”.

În capitolul trei autorul investighează aspectele constituţionale instituirii statului de drept, democratic, social în Republica Moldova şi Ucraina, esenţa conţinutul şi rolul suveranităţii poporului în instituirea regimului constituţional, principiul supremaţiei dreptului ca bază a regimului constituţional, realizarea principiului separaţiei puterilor la etapa contemporană, particularităţile realizării instituţiilor drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului ca bază a regimului constituţional democratic al Republicii Moldova şi Ucrainei.

În baza investigaţiilor comparativ-juridice a problemelor dezvoltării bazelor regimului constituţional al Republicii Moldova şi Ucrainei autorul a elaborat un şir de concluzii şi recomandări ştiinţifice pentru instituirea şi asigurarea securităţii acestuia.