Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elita politică din Republica Moldova: aspecte ale formării şi dezvoltării


Autor: Ana Margarint
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vasile Cujbă
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elită politică, elita puterii, clasa politică, elita guvernantă, clasa guvernantă, elita business, elita culturală, elita economică, tehnocraţie, elita managerială, nomenclatură, schimbare, transformare, pact, tranzacţie, dezbinare, convergenţă, sistem de recrutare, parametri de accedere, permeabilitate, circulaţie, mobilitate pe verticală şi orizontală, stat, tranziţie, ideologie, corupţie, clientelă, alegeri, electorat, selectorat, stagnare

Adnotare

Apariţia, formarea, dezvoltarea şi recrutarea elitei politice noi fiind semnificativă nu numai procesului de transformare a regimului politic din Moldova ci şi edificării statului democratic, evoluţiei şi funcţionării lui ulterioare constituie esenţa acestei lucrări.

În primul capitol propunem o trecere în revistă a diverselor teorii privind rolul elitei în funcţionarea statului. Am încercat să oferim imaginea cea mai clară şi mai convingătoare a fiecăreia dintre teoriile examinate. Am atras atenţia asupra diferenţelor fundamentale, adunând totodată laolaltă acele varietăţi de terminologie şi contradicţii asupra termenului de elită politică, oferind definiţia proprie a lui.

În capitolul doi se analizează influenţa schimbului de generaţii asupra concepţiilor politice ale grupelor conducătoare oferind posibilitatea definirii elitei politice în contextul evoluţiei vieţii politice moldoveneşti în perioada posttotalitară şi cele două caracteristici: rezistenţa la schimbare şi înnoirea. Se propune o periodizare a transformării elitei nomenclaturiste în elita democratică şi se analizează particularităţile specifice elitei noi.

În capitolul trei se analizează permeabilitatea şi sistemul de recrutare a elitei politice actuale. În baza cercetării empirice este determinată mobilitatea pe orizontală şi verticală a elitei politice evidenţiind circulaţia internă sporită şi lipsa de înrolare a oamenilor noi pentru politică. Se încearcă de a depista cine şi când real conduce în Moldova şi care este ponderea masei şi elitei în luarea deciziilor vitale. Fără a epuiza aria perspectivelor de decizie a elitei politice a fost studiată interacţiunea dintre elita economică, elita politică şi elita culturală.

Fiind catalizatorul tuturor proceselor politice elita implică reflecţii asupra unor aspecte ale vieţii sociale, legate în principiu de inegalităţile sociale dintre oameni în procesele de organizare şi conducere a societăţii. Elita reprezintă un grup restrâns, opus masei populare, deţine pârghiile puterii, adoptă sau influenţează adoptarea/neadoptarea deciziei politice. Nu a existat vreo societate în care nu s-ar detecta elita politică. Moldova în acest sens nu este o excepţie.

Trăsăturile specifice ale abordării elitare a statului, concentrarea asupra caracterului tehnic al funcţionării lui, dovedesc scepticismul în organizarea democratică a statului, astfel elita devenind centrală în conceperea organizării societăţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cadrul epistemologic al elitei politice
  • 1. Modalităţi de abordare a elitelor politice
  • 2. Semnificaţia termenului elită politică

CAPITOLUL II. Elita politică: de la totalitarism spre democraţie
  • 1. Transformarea elitei politice vechi
  • 2. Devenirea elitei politice noi

CAPITOLUL III. Funcţionalitatea elitei politice moldoveneşti
  • 1. Procesul circulaţiei elitei politice
  • 2. Tendinţele afirmării şi realizării elitei politice din Republica Moldova