Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Varzari Pantelimon, doctor habilitat, profesor cercetătorVarzari Pantelimon, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:9 martie 2006, nr.540
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare 23.00.01 ICJPS membru CSS
consultant
Juc Victor
31.01.2019
D Rolul instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale. Cazul Republicii Moldova 23.00.01 USM membru CSS
conducător
Moşneaga Valeriu
13.02.2019
D Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: dimensiunea instituțională și mecanisme de realizare 23.00.04 ICJPS secretar CSS
conducător
Juc Victor
20.03.2019

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 conducător 17.04.2008
D Grupurile de presiune ca factori de influenţă politică în contextul informatizării sociumului 23.00.01 conducător 26.10.2006
D Impactul politicului asupra stratificării sociale în condiţiile tranziţiei democratice 23.00.01 conducător 23.02.2006