Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din Republica Moldova


Autor: Parascovia Rotaru
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vladimir Axionov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Instituţia: Institutul Studiul Artelor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Teza

CZU 778.78.071.1(478) (043.3)R

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
103 pagini