Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Berezovicova Tatiana, doctor, profesor universitarBerezovicova Tatiana, doctor, profesor universitar


Instituţia:Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Abilitare:1 martie 2006, nr.507
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic: 13.00.04 USEFS referent
conducător
Budevici Anatolie
30.11.2021
D Evoluția tehnicii interpretative la chitara-bas în muzica de jazz (anii ‘50 ai secolului XX – începutul secolului XXI) 17.00.01 AMTAP referent
conducător
Tcacenco Victoria
15.12.2021
D Miniatura corală din Republica Moldova la confluența secolelor XX-XXI în repertoriul Capelei corale academice Doina 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Melnic Victoria
22.03.2022
D Fagotul în creația compozitorilor din Republica Moldova 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Andrieş Vladimir
18.03.2022
D Cvartetele de coarde ale lui Boris Dubosarschi: aspecte de stil și interpretare 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Andrieş Vladimir
18.03.2022
D Rolul activității profesioniste a cadrelor didactice de la catedra Pian special а Сonservatorului de Stat din Сhișinău din anii 1944–1981 în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova 17.00.01 AMTAP membru CSS
conducător
Ţîrcunova Svetlana
04.04.2022

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Improvizația ca fundament al artei interpretative de jazz 17.00.01 AMTAP conducător 26.11.2021
D Trompeta de jazz și rolul ei în big band 17.00.01 AMTAP conducător 26.11.2021
D Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilis 17.00.01 AMTAP conducător 27.09.2019