Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii în baza conceptului de marketing (pe exemplul întreprinderilor vinicole ale UTA Găgăuzia)


Autor: Zinovia Aricova
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Consultant ştiinţific: Boris Găina
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Teza

CZU 658.8 (043.2.)

Adobe PDF document 11.25 Mb / în rusă
175 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, management, strategie de marketing, planificare strategică de marketing, planificare orientată spre piaţă, potenţialul pieţei, concepţia marketingului strategic

Adnotare

Teza de doctorat vizează elaborarea unor recomandări metodice şi aplicative de elaborare şi implementare a strategiilor de creştere a întreprinderilor industriale moldoveneşti, în baza concepţiei de marketing, în condiţiile intensificării concurenţei.

În lucrare, sunt cercetate procesele de dirijare strategică a activităţii generale şi de marketing al întreprinderilor industriale şi este propusă concepţia sintetică a modelului concurenţial de dirijare bazat pe optica de marketing. În urma analizei dezvoltării concepţiei marketingului strategic şi utilizării acesteia în activitatea întreprinderilor vinicole din UTA „Gagauzia”, inclusiv a rezultatelor unei anchete industriale efectuate în baza întreprinderilor din regiune, sunt evidenţiate tendinţele şi problemele principale ale teoriei şi practicii implementării marketingului strategic la întreprinderile autohtone. În vederea elaborării strategiei de dezvoltare a întreprinderii SA ,,Tomai-Vinex”, este efectuată analiza strategică cu ajutorul metodei SWOT şi modelului matriceal General Electric şi McKinsey .

În procesul cercetării, a fost stabilit că momentul-cheie al procesului de planificare este analiza factorilor de marketing de creştere a profitului şi elaborarea strategiei de marketing. Factorii de marketing cu o influenţă majoră asupra profitului sunt prezentaţi în lucrare sub forma unui model economico-matematic. Utilizarea metodei propuse permite creşterea eficacităţii selectării factorilor principali în procesul elaborării strategiei de marketing în baza determinării calităţii influenţei acestora asupra indicatorilor vizaţi şi obţinerea informaţiilor despre eficienţa şi utilitatea recomandărilor necesare formulării strategiilor. Deoarece instrumentul fundamental de gestionare a profitului ţine de evoluţia cererii la produsele întreprinderii, în teză, s-a efectuat previziuni ale volumului vânzărilor produselor SA ,,Tomai-Vinex ”, prin folosirea metodei nivelării exponenţiale, ceea ce a permis luarea în considerare a schimbărilor posibile şi tendinţelor viitoare, în baza cărora a fost alcătuit modelul propus.

Sub aspect aplicativ, recomandările expuse în lucrare permit o fundamentare mai bună a strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor în baza conceptiei de marketing cu folosirea unor modele economico-matematice, pot fi utile în scopuri ştiinţifice şi didactice.