Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Piaţa contemporană şi problemele formării ei în economia de tranziţie


Autor: Alexander Koss
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nadejda Şişcan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română
Adobe PDF document0.36 Mb / în rusă

Teza

CZU 330.13 (043)336.76 (043), 339.72 (043)

Adobe PDF document 2.84 Mb / în rusă
142 pagini


Cuvinte Cheie

conceptele pieţei, particularităţile pieţei contemporane, pluralismul metodologic, linearitate, plurilinearitate, cost de tranzacţie, formarea pieţei contemporane, economia în tranziţie, liberalism, piaţă liberă, dirijism, piaţă reglementată, piaţă instituţională, autoreglarea şi reglementarea pieţei, norme şi reguli de comportament, societate informaţională, produs intelectual, piaţă informaţională, piaţă virtuală

Adnotare

Această teză reprezintă o aprofundare şi completare a cercetării teoriei pieţei contemporane în economia de tranziţie şi abordează problemele formării ei la nivel naţional şi al ramurii producerii zahărului în particular.

În acest scop de către noi au fost determinate abordările metodologice de bază ale cercetării. În baza abordărilor evolutivă, complexă, plurilineară a fost supusă criticii absolutizarea conceptului pieţei libere. Totodată, a fost criticată teoria negării necesităţii pieţei în condiţiile tranziţiei la societatea informaţională, fiind argumentată necesitatea păstrării ei, cu condiţia luării în evidenţă a particularităţilor ei contemporane: piaţă instituţională, reglementată, normativă, informaţională, virtuală. Aceste particularităţi se află în legătură dialectică, ce şi-a găsit reflectare în schema-model a pieţei contemporane.

Tranziţia la piaţa contemporană în Republica Moldova presupune soluţionarea unui şir de probleme în vederea formării ei: perfecţionarea diviziunii muncii ( structurii ramurale), completarea structurii şi infrastructurii de piaţă cu un nou conţinut tehnico-economic şi economico-organizatoric, crearea mediului instituţional şi, în primul rând, asigurarea cadrului legislativ a formării proprietăţii private, liberalizarea preţurilor, crearea mediului competitiv şi, totodată, a condiţiilor pentru formarea pieţei contemporane pornind de la particularităţile ei.

Aceste probleme sunt analizate în legătură cu Planul de Acţiune UE – Republica Moldova în conformitate cu compartimentul „Societatea informaţională” la nivel naţional şi a ramurii strategice – ramura de producere a zahărului, în interlegătură cu piaţa globală şi europeană a zahărului. Este determinat mecanismul soluţionării problemelor şi elaborată strategia dezvoltării pieţei zahărului în Republica Moldova, sunt propuse un şir de recomandări.

Principalele raţionamente şi concluzii ale tezei contribuie la dezvoltarea teoriei contemporane a pieţei, reieşind din specificul naţional şi orientarea transformărilor sistemice ce au loc în republică.

Materialele cercetării pot fi utilizate la elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a economiei de piaţă, a actelor legislative în vederea perfecţionării relaţiilor de piaţă în ansamblu şi în ramura de producere a zahărului în particular, în firmele de consultanţă, în procesul de perfecţionare a cursurilor la disciplinele „ Teorie economică” şi „Economie ramurală”.