Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea învăţarea-evaluarea temei „Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială)


Autor: Natalia Macriţchi
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Laurenţiu Calmuţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Andrei Hariton
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 372.851.046.14 (043.3)

Adobe PDF document 1.29 Mb / în română
154 pagini


Adnotare

Lucrarea „ Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea-învăţarea –evaluarea temei „ Paralelism si perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială ) este consacrată elaborării, precizării si implementării unor conţinuturi si strategii, care permite însusirea si utilizarea lor mai eficientă în practică.

În baza modelului propus s-a fundamentat o strategie de predare-învăţare-evaluare a materiei geometrice investigate. Astfel s-au creat condiţii pentru o însusire si aplicare mai fructuoasă a conţinuturilor create.

În baza strategiilor fundamentate s-au elaborat lucrări stiinţifico-didactice: minimanual; ghid; seturi de întrebări; culegere de exerciţii si probleme; teste.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reflecţii asupra unor probleme care vizează tema „Paralelism si perpendicularitate în spaţiu”
 • I.1 Carenţe în predarea geometriei
 • I.2 Analiza „Curriculum-ului scolar pentru clasele a V-a a IX-a” cu referinţă la poziţia relativă a dreptelor si planelor în spaţiu; modificări, propuneri
 • I.3.Lucrul pregătitor (propedeutic) asupra cunostinţelor elevilor referitoare la poziţia reciprocă a dreptelor pe plan si cu unele figuri spaţiale (cl. I-V)
 • I.4 Analiza comparativă a expunerii unor noţiuni din tema „Paralelism si perpendicularitate în spaţiu” în diverse manuale scolare
 • I.5 Utilizarea unor figuri spaţiale în procesul de predare-învăţare-evaluare a temei ”Paralelism si perpendicularitate în spaţiu”
 • I.6 Perfecţionarea metodicii predării geometriei în gimnaziu
 • I.7 Perfecţionarea metodicii predării primelor lecţii de stereometrie (în linii generale)

CAPITOLUL II. Elaborarea unităţii de conŢinut „Paralelism si perpendicularitate în spaţiu”
 • II.1 Iniţierea în metoda axiomatică de construire a geometriei în plan si în spaţiu. Recapitulare si completări
 • II.2 Paralelism în spaţiu
 • II.2.1 Drepte paralele. Axioma paralelelor
 • II.2.2 Paralelismul dreptei si al planului
 • II.2.3 Plane paralele
 • II.2.4 Proiecţia paralelă. Reprezentarea figurilor în stereometrie
 • II.3 Perpendicularitate în spaţiu
 • II.3.1 Drepte perpendiculare în spaţiu
 • II.3.2 Dreapta perpendiculară pe un plan
 • II.3.3 Plane perpendiculare
 • II.3.4 Proiecţia ortogonală. Aria proiecţiei figurii plane

CAPITOLUL III. Elaborarea metodologiei de predare – învăţare – evaluare a temei „Paralelism si perpendicularitate în spaţiu”
 • III.1 Unele indicaţii metodice generale cu referinţă la tema „Paralelism si perpendicularitate în spaţiu”
 • III.2 Unele indicaţii metodice la tema „Iniţierea în metoda axiomatică de construire a geometriei în plan si în spaţiu. Recapitulare si completări”
 • III.3 Unele indicaţii metodice la tema „Drepte paralele în spaţiu. Axioma paralelelor”
 • III.4 Unele indicaţii metodice la tema „Paralelismul dreptei si al planului în spaţiu” .
 • III.5 Unele indicaţii metodice la tema „Plane paralele”
 • III.6 Unele indicaţii metodice la tema „Proiecţia paralelă. Reprezentarea figurilor în stereometrie”
 • III.7 Unele indicaţii metodice la tema „Drepte perpendiculare în spaţiu”
 • III.8 Unele indicaţii metodice la tema „Dreaptă perpendiculară pe un plan”
 • III.9 Unele indicaţii metodice la tema „Plane perpendiculare”
 • III.10 Unele indicaţii metodice la tema „Proiecţia ortogonală. Aria figurii plane”

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficienţei modelului didactic elaborat