Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Tratament raţional, complex al periodontitelor cronice distructive la dinţi cu defecte parţiale şi totale de coroană


Autor: Valeriu Fala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Burlacu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.17-008.1-08+616.314.11

Adobe PDF document 3.31 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

spaţiu endodontic, spaţiul endodonto-paradontal, adioviziografie, densitometrie, tratament endodontic modern, sistemul ProTaper, medicaţie de canal, obturaţie radiculară, sistemul Thermofil, sisteme compoziţionale moderne, refacere directă simplă, refacere directă complicată, markeri osteoregenerativi, BioR

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele investigaţiilor de aplicare fono-ionoforetică a preparatului autohton BioR în tratamentul endodontic modern al periodontitelor apicale cronice distructive (formele granulantă, granulomatoasă, granulom chistic, „bay” chist).

Cercetările clinice, paraclinice (apexlocaţia, radioviziografia, densitometria) şi biochimice (activitatea Fosfatazei Alcaline termolabilă şi Fosfatazei Acide tartratrezistentă în serul sanguin) au fost efectuate la 119 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 16 - 59 ani, pe 150 de dinţi (97 monoradiculari şi 53 pluriradiculari). În cazul lotului de referinţă, tratat cu NaOCl, a constituit 60 de dinţi la 32 de pacienţi.

Monitorizarea parametrilor radioviziografici şi biochimici peste 1, 3, 6, 12, 24, 48 luni post BioR-terapie a atestat regenerarea totală a zonelor osoase lezate la 1 lună de evidenţă terapeutică, în 25% de cazuri (în lotul martor - 5%). După 6 luni de evidenţă BioR-ul a prezentat 89% de cazuri de regenerare totală, iar NaOCl soluţie de 2,5% (lotul martor) - 35%. La un an de monitorizare post-terapeutică BioR-ul a prezentat 100% de cazuri de dispariţie a focarelor lezionale (NaOCl – 58%).

BioR s-a prezentat ca un preparat biocompatibil faţă de ţesuturile gazdă, demonstrând efecte reparative majore (de 2-4 ori) şi de inducere a mecanismelor de protecţie humoral-celulară.

CuprinsCAPITOLUL I. Expozeu bibliografic
 • 1.1 Aspecte din fiziologia şi microbiologia spaţiului endodonto–periodontal
 • 1.2 Tratamentul dinţilor cu periodontită cronică apicală
 • 1.2.1 Tratamentul mecanic al canalului radicular
 • 1.2.2 Medicaţia endodontică
 • 1.3 Unele relatări privind aplicarea BioR-lui în stomatologie
 • 1.4 Tehnici de obturaţie radiculară
 • 1.4.1 Obturarea mixtă radiculară24
 • 1.4.2 Obturarea radiculară prin condensarea laterală la rece a gutapercii
 • 1.4.3 Obturarea radiculară prin condensarea la cald a gutapercii
 • 1.4.4 Tehnica compactării verticale
 • 1.4.5 Tehnica de obturaţie la cald a gutapercii fragmentate
 • 1.4.6 Tehnica de injectare cu gutapercă termoplastificată
 • 1.4.7 Sistemul Obtura II
 • 1.4.8 Sistemul Ultrafil
 • 1.4.9 Obturarea radiculară cu rumeguş de dentină
 • 1.4.10Obturarea canalului radicular prin injectare
 • 1.4.11Tehnica Thermafi
 • 1.5 Refaceri de coroană dentară
 • 1.5.1 Restaurarea dinţilor trataţi endodontic

CAPITOLUL II. Materiale, metodele de tratament şi cercetare
 • 2.1 Tehnica de lucru pe canal
 • 2.2 Thnica de obturare cu sistemul Thermafil
 • 2.3 Apexlocaţia – tehnica de realizare44
 • 2.4 Tehnica de radioviziografie.45
 • 2.5 Testarea biochimică a activităţii Fosfatazei Alcaline termolabile (FAlt) si Fosfatazei Acide tartratrezistente (FActr) în serul sanguin

CAPITOLUL III. Rezultatele investigaţiilor personale
 • 3.1.1 Tratamentul endodontic al periodontitei apicale cronice, forma granulantă prin administrarea BioR-lui
 • 3.1.2 Tratamentul endodontic cu BioR a periodontitei apicale cronice forma granulomatoasă
 • 3.1.3 Dinamica proceselor osteoreparative induse prin BioR în tratamentul granulomului chistic
 • 3.1.4 Dinamica proceselor osteoreparative induse cu BioR în tratamentul “bay” chistului
 • 3.2 Restabilirea defectelor parţiale şi totale coronare, la dinţii cu
 • periodontite cronice distructive, trataţi cu BioR.81
 • 3.2.1 Restabilirea simplă coronară
 • 3.2.2 Restabilirea coronară complicată
 • 3.3 Monitorizarea activităţii Fosfatazei Alcaline termolabile (FAlt) şi Fosfatazei tartratrezistente (FActr) în serul sangvin al pacienţilor cu periodontită cronică apicală (formele distructive) trataţi cu BioR

CAPITOLUL IV. Deliberarea investigaţiilor proprii