Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Studiu asupra sistemului terminologic din domeniul finanţe


Autor: Sofia Sulac
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valentin Cijacovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

afixare, automat lingvistic, câmp, câmp semantic, câmp terminologic, codificare, compunere, derivare, dicţionar de codificări, dicţionar-tezaurus, domeniu de referinţă, ierarhie, lexic, lista alfabetică, lista codificată, metoda de reţea tezaurus, microcâmp, monosemie, noţiuni, producerea de termeni, prognozare, semantică, semiotic, sistemul terminologic, subdomeniu, subtema, împrumut, tezaurus, tema, termen, terminologie, titlu/subtitlu de gazetă, traducerea automatizară, traducător, unitate lingvistică, rema, subtema

Adnotare

Lucrarea respectivă este consacrată descrierii construcţiei sistemului de termeni lexico-semantici din domeniul de studiu al „Finanţelor”. Termenii, terminologia, crearea termenilor şi a sistemelor de termeni, la fel şi particularităţile structural-semantice sunt intotdeauna în vizorul lingviştilor. Dar, necătînd la numeroasele cercetări şi, probabil, in puterea varietăţilor aspectelor, terminologiile diverselor domenii s-au dovedit a fi studiate în mod diferit. Sistemele de termeni, legate de procesul de producţie, sunt descrise mai complet, decît sistemele de termeni ale ştiinţelor umanitare şi cu atît mai mult în baza materialelor lexicului ziaristic, aceasta ne-a şi determinat să alegem tema „Studiu asupra sistemul terminologic din domeniul „Finanţe”.

Conducîndu-ne de ideea că limba este mijlocul organizării logice şi transmiterii cunoştinţelor, ne-am pus problema creării Sistemului de Termeni Lexico-Semantic (STLS), care ar deschide traducătorilor drumul în lumea prelucrării informaţiei şi ar permite posedarea unei terminologii speciale şi noi am creat-o. Acest sistem in Obiectul de Studiu (OS) „Finanţe” prezintă în intregime un semn complex bilateral, structura căruia la nivel de conţinut este unică. Pentru aceasta crearea Sistemului de Termeni Lexico-Semantici (STLS), are loc în următoarea continuitate; la început cu ajutorul metodei reţelei tezaurului, se crează nivelul de conţinut al sistemului, cîmpul terminologic (CT); mai apoi, cu ajutorul metodelor semantico-statistice sunt alese cuvinte şi imbinări de cuvinte, din care se formează sistemul de termeni, care include în sine cîmpul de Termeni (CT) şi totodată prezintă nivelul de exprimare al Sistemului de Termeni Lexico-Semantici (STLS).

Lipsa unei apropieri diferenţiate de noţiunile din Finanţe aduce adesea la probleme de traducere, cînd are loc denaturarea întregului colorit al textului tradus din cauza că, neîncetat se interpretează un cuvînt sau altul, sau o îmbinare de cuvinte, luată drept termen sau invers, termen, care s-a format în urma restringerii sensului cuvîntului, nu este interpretată la fel de către traducător. Am purces de la faptul că termenul este unic în text, lipsit de sinonimie şi conotaţie, şi atunci se poate vorbi despre o traducere adecvată a termenului respectiv. El ocupă un loc anumit într-un domeniu oarecare, adică aparţine unui sistem lexico-semantic determinat şi exclude polisemia.Recomandările lucrări constituie materialul iniţial pentru cercetările ulterioare şi pot fi utilizate în scopurile ştiinţifice şi didactice, astfel contribuind la aprofundarea şi dezvoltarea de mai departe a teoriei şi practice de traducerii.

Cuprins