Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Babâră Eugenia, doctor, conferenţiar universitarBabâră Eugenia, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1449
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători 13.00.01 UPSC conducător 30.10.2020
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Drept 13.00.02 UPSC conducător 15.03.2019
D Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze 13.00.02 consultant
conducător
Mândâcanu Virgil
19.06.2008
D Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză 13.00.02 consultant
conducător
Mândâcanu Virgil
21.12.2006