Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul terapeutic rațional al defectului dentar cuneiform


Autor: Friptu Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valeriu Burlacu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.15-085

Adobe PDF document 7.12 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

defect cuneiform, abfracție, tratament terapeutic complex

Adnotare

Lucrarea este compartimentată clasic: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 118 titluri, 122 de pagini de text de bază, include 37 de figuri, 23 de tabele, 8 formule. Rezultatele studiului au fost publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării a inclus evaluarea semnelor subiectiv-obiective a pacienților cu defecte cuneiforme, tabloului clinic al leziunii și optimizarea reabilitării terapeutice și dirijate de tratament. Obiectivele lucrării au vizat următoarele repere: estimarea particularităților clinice ale defectului cuneiform în dependență de vârstă, sex, igienă individuală orală și patologii concomitente (1), monitorizarea indicelor chestionarului-anchetă elaborat, propus pacienților cu defecte cuneiforme întru facilitarea stabilirii corecte a tacticii de tratament(2), elaborarea tehnicilor de tratament complex dirijat general, local și a măsurilor de profilaxie (3), elaborarea protocolului clinic de tratament terapeutic rațional și complex al defectului cuneiform (4).

Noutatea și originalitatea științifică: cercetarea a permis de a stabili în premieră în Republica Moldova unele particularități ale factorilor etiologici și patogenici ale defectelor cuneiforme. Au fost descrise și implementate metode complexe de explorare, care au dat posibilitatea efectuării unui diagnostic diferențial exact. În premieră pe țară a fost elaborat și implementat un algoritm de tratament complex și dirijat al diverselor forme de leziuni cuneiforme.

Problema științifică soluționată în teză: constă în fundamentarea științifică a fenomenului abfracției responsabil în apariția defectului cuneiform, argumentat de datele cercetărilor multiple prezentate în sursele literale internaționale de specialitate și confirmate de rezultatele chestionarului-anchetă utilizat în lucrarea dată, care a condus la elaborarea și implementarea unui algoritm de tratament complex și dirijat fapt ce a permis minimalizarea considerabilă a complicațiilor.

Semnificația teoretică: suprasolicitarea ocluzală, care reprezintă cauza de apariție a defectului cuneiform, are o incidență în creștere, datorită sporirii frecvenței patologiilor regiunii oro-maxilo-faciale și de sistem. Această motivație a făcut necesară elaborarea unui algoritm de tratament complex și rațional.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în oferirea medicilor stomatologi a unui algoritm de diagnostic și tratament care permite de a diferenția patologia studiată de alte afecțiuni, de a restabili integritatea coronară, de a reabilita spațiul ocluzal și de a trata patologiile dentare întâlnite concomitent cu leziunile cuneiforme.

Implementarea rezultatelor științifice: elementele fundamentale ale cercetării au fost introduse în instruirea didactică și clinică a medicilor și rezidenților în clinica Catedrei de stomatologie terapeutică și puse în practică în Centrele Stomatologice „Estetic-Dent”, „FALA Dental”, „UniDent-Art” și „TonuS Dent”.

Cuprins


1. DEFECTUL CUNEIFORM, EPIDEMIOLOGIE. VIZIUNI MODERNE ALE ETIOLOGIEI, PATOGENIEI ȘI METODELOR DE TRATAMENT
 • 1.1. Aspecte istorice la tema abordată
 • 1.2. Viziuni moderne despre etiologia și patogenia defectului cuneiform
 • 1.3. Clasificarea defectului cuneiform
 • 1.4. Aspecte moderne în diagnosticul diferențial al defectului cuneiform
 • 1.5. Aspecte moderne în tratamentul defectului cuneiform
 • 1.6. Investigații paraclinice
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodologia de organizare a cercetării
 • 2.2. Principiile de selectare a pacienților implicați în studiu
 • 2.3. Particularitățile de examinare a pacienților cu defecte cuneiforme
 • 2.4. Particularitățile diagnosticului diferențial al defectului cuneiform
 • 2.5. Caracteristicile de selecție a metodelor de tratament al defectelor cuneiforme
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. INVESTIGAȚIILE CLINICE, PARACLINICE ȘI METODELE DE TRATAMENT ÎN CAZUL DEFECTULUI CUNEIFORM
 • 3.1. Caracteristica generală a pacienților implicați în studiu
 • 3.2. Metode de investigare a pacienților
 • 3.3. Metode de tratament al leziunilor cuneiforme
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA CARACTERISTICILOR SPECIFICE DE APARIȚIE, EVOLUȚIE, MANIFESTĂRILOR CLINICE ȘI DE TRATAMENT AL DEFECTULUI CUNEIFORM
 • 4.1. Răspândirea defectului cuneiform
 • 4.2. Particularitățile defectului cuneiform constatate în timpul cercetării
 • 4.3. Particularitățile tratamentului complex și dirijat al defectelor cuneiforme
 • 4.4. Cazuri clinice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE