Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii innovative de producere a cartofului în Republica Moldova


Autor: Iliev Petru
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.01.09 - Fitotehnie
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Constantin Dadu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.91 Mb / în română

Cuvinte Cheie

soi, cartof, asolament, termene şi norme de plantare, lucrarea solului, tehnologie de cultivare, degenerare, metode şi scheme de producere, minituberculi, categorie biologică, material de plantat , productivitate, afide, viruşi, cultura a doua

Adnotare

Referat ştiinţific de doctor habilitat în agricultură. Chişinău, 2016. Rezultatele сercetărilor sunt publicate în 89 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: Fitotehnie.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul major al cercetărilor constă în identificarea principalelor verigi tehnologice ale producerii cartofului, elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a tehnologiilor inovative de producere a cartofului de consum şi sămânţă în Republica Moldova.

Evaluarea, ameliorarea şi implementarea sortimentului de cartof cu soiuri de o productivitate înaltă şi rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici; cercetarea, perfecţionarea şi elaborarea elementelor tehnologice noi de producere a cartofului de consum şi sămânţă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că a fost creat, evaluat şi implementat un sortiment de soiuri noi, înalt productive, clasificate după grupa de maturitate şi direcţia de utilizare pentru diferite zone de cultivare, cu o adaptabilitate înaltă şi rezistenţă sporită la factorii de mediu. Au fost formulate şi elaborate principiile noi de organizare şi amplasare a culturii, studiate, elaborate şi perfecţionate elementele tehnologice noi de producere a cartofului de sămânţă şi consum. Au fost studiate şi verificate metodele clasice şi metodele moderne de producere a cartofului de sămânţă, iar în baza cercetărilor a fost elaborată schema nouă, simplificată de producere a cartofului de sămânţă, bazată pe cultura de meristeme şi adaptată la condiţiile de mediu. Rezultatele ştiinţifice principial noi pentru ştiinţă şi practică au contribuit la elaborarea tehnologiilor noi de producere a cartofului de consum şi sămânţă, ameliorarea, perfecţionarea şi implementarea sortimentului de soiuri şi adaptarea lor la condiţiile de mediu stresant şi a dezvoltării agriculturii durabile în contextul schimbărilor climatice.

Valoarea teoretică a rezultatelor lucrării rezultă din valorificarea resurselor genetice şi introducerea unei mari diversităţi de genotipuri, cu caractere şi însuşiri preţioase, material biologic iniţial pentru efectuarea proceselor de ameliorare pe viitor. Stabilirea principiilor şi elaborarea concepţiei de producere a cartofului de consum şi sămânţă în Republica Moldova, în contextul depăşirii factorilor biotici şi abiotici de constrângere, a degenerării cartofului, soldate cu crearea unor tehnologii moderne de producere, care au redus considerabil importul şi au asigurat aprovizionarea ţării cu cartof de consum autohton şi, parţial, cu cartof de sămânţă. Principiile elaborate vor fi aplicate la formarea viitoarelor concepţii strategice de cercetare şi dezvoltare a culturii cartofului în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării сonstă în crearea Genofondului, testarea si implementarea soiurilor noi pentru cultivare în zone concrete, elaborarea principiilor, metodelor şi a schemelor de producere a cartofului de sămânţă şi consum oferă oportunităţi vaste în scopuri de ameliorare, cercetări tehnologice, interdisciplinare, didactice. A fost creat şi implementat un soi nou, extratimpuriu de cartof - Sprinter. A fost elaborat un procedeu nou de înmulţire a cartofului devirozat. A fost creat sistemul de producere a cartofului de sămânţă şi elaborată o schemă principial nouă de producere a materialului de plantat de categorii superioare în baza culturii de meristeme.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Implementarea soiurilor noi şi a elementelor tehnologice inovative, introducerea sistemului nou de producere şi multiplicare a cartofului de sămânţă, în comun cu alte elemente tehnologice, a permis dublarea sau chiar triplarea productivităţii, reducerea suprafeţelor ocupate de cartof, iar utilizarea culturii a doua a condus la reducerea importului cartofului de sămânţă de la aproximativ 2500 tone - la 400-600 tone anual, ceea ce a permis economisirea a mai bine de 1.600 mii euro anual. Implementarea inovaţiilor noi a permis aprovizionarea republicii cu cartof de consum, iar în unii ani chiar şi exportul în cantităţi semnificative.