Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procese de excitare și relaxare a moleculelor în medii gazoase


Autor: Hîrbu Arefa
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.08 - Procese fizice în gaze şi în plasmă
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valeriu Canţer (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Consultant ştiinţific: Pavel Topală
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia: Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.74 Mb / în română

Teza

CZU 533.9

Adobe PDF document 4.32 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

descărcări electrice în impuls, plasmă, excitare, relaxare, mediu gazos, sticlă optică, suprafeţe metalice.

Adnotare

Teza de doctorat cuprinde: o introducere, cinci capitole, concluzii generale, bibliografie care cuprinde 122 titluri, 123 pagini (pînă la bibliografie), 166 formule, 47 figuri, 3 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate şi/sau comunicate în 44 lucrări ştiinţifice apărute în reviste de specialitate sau în volumele manifestărilor ştiinţifice care au fost prezentate oral sau în poster.

Domeniul de studiu – fizică.

Scopul tezei a fost interpretarea şi prezentarea rezultatelor obţinute în cercetarea teoretică şi experimentală a proceselor fizice de excitare şi relaxare a mediilor gazoase în vederea obţinerii plasmei, respectiv analiza interacţiunii ei cu substanţă.

Obiectivele lucrării: i) prezentarea stadiului actual privind cercetările în domeniul proceselor fizice de excitare şi relaxare a particulelor care compun mediile gazoase; ii) prezentarea unor consideraţii teoretice şi experimentale a condiţiilor de obţinere a plasmei în condiţii de laborator; iii) proiectarea şi realizarea instalaţiei experimentale pentru obţinerea plasmei în condiţii de laborator; iv) prezentarea unui model matematic referitor la cercetarea proceselor fizice în medii gazoase şi a interacţiunii plasmei cu substanţă; v) prezentarea rezultatelor experimentale obţinute în studiul interacţiunii plasmei produse în dispozitivul realizat în cadrul tezei, cu corpuri solide.

Elementele originale obţinute şi prezentate în cadrul tezei: i) proiectarea şi realizarea unor electrozi de construcţie specială utilizaţi în obţinerea plasmei prin descărcări în impuls, fără să necesite dispozitive auxiliare pentru producerea preionizării mediului gazos; ii) utilizarea plasmei pentru excitarea multifotonică a moleculelor din sticla optică şi generarea radiaţiei secundare; iii) obţinerea micro - şi nano-structurilor la interacţiunea plasmei, din dispozitivul realizat în cadrul tezei, cu suprafeţele metalice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul tezei: fundamentarea ştiinţifică a proceselor fizice de excitare şi relaxare a moleculelor mediilor gazoase în vederea obţinerii plasmei şi interacţiunii ei cu substanţă (sticle optice colorate şi suprafeţe metalice).

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL PRIVIND OBŢINEREA ŞI APLICAREA PLASMEI
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Descărcarea Townsend şi străpungerea sub formă de strimer
 • 1.3. Tabloul general al dezvoltării străpungerii
 • 1.4. Stadiul generării avalanşelor
 • 1.5. Efectul accelerării continue
 • 1.6. Consideraţii teoretice privind obţinerea plasmei în medii gazoase (aer)
 • 1.7. Analiza teoretică a condiţiilor de amorsare a descărcărilor electrice în gaze .
 • 1.8. Străpungerea Townsend în gaze
 • 1.9. Analiza proceselor la descărcare electrică în gaze
 • 1.10. Metode de excitare a nivelelor energetice oscilatorii
 • 1.11. Concluzii la capitolul 1

2. METODICA EFECTUĂRII CERCETĂRILOR
 • 2.1. Instalaţia experimentală pentru determinarea constantei de timp de relaxare a energiei în medii gazoase
 • 2.2. Instalaţia experimentală de formare a plasmei
 • 2.3. Construcţia şi modul de funcţionare ale electrodului special
 • 2.4. Metodica cercetării interacţiunii plasmei cu substanţa
 • 2.5. Metodica cercetării proprietăţilor de emisie optică a radiaţiei plasmei obţinută prin excitare în scînteie
 • 2.6. Perfecţionarea instalaţiei experimentale
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMAREA ŞI OBŢINEREA PLASMEI
 • 3.1. Apariţia străpungerii în medii gazoase
 • 3.2. Fenomene însoţitoare formării plasmei
 • 3.3. Rezultatele experimentale privind determinarea constantei de timp de relaxare oscilator-tranziţionale a moleculelor
 • 3.4. Experimentele proprii privind formarea plasmei în interstiţiu
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. INTERACŢIUNEA PLASMEI CU MEDII SOLIDE
 • 4.1. Procese fizice în interstiţiu la descărcările electrice în impuls
 • 4.2. Interacţiunea radiaţiei plasmei cu sticle optice
 • 4.3. Interacţiunea plasmei cu suprafeţele metalice
 • 4.4. Analiza morfologiei (SEM) şi compoziţiei chimice (EDX) a suprafeţelor prelucrate
 • 4.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI