Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caraman Mihail, doctor habilitat, profesor universitarCaraman Mihail, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1233
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu 01.04.10 USM conducător
consultant
Tighineanu Ion
22.12.2021
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe 01.04.10 consultant
consultant
Canţer (decedat) Valeriu
04.11.2010
D Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs ŞI GaS(Cu)/GaSe(Cu) 01.04.10 conducător 19.06.2008