Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caraman Mihail, doctor habilitat, profesor universitarCaraman Mihail, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1233
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Spectre de împrăştierea Raman, proprietăţile electrice şi fotoluminescente a compuşilor semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se)4 şi (Fe,Mn)In2S4 01.04.10 IFA membru CSS
conducător
Aruşanov Ernest
16.06.2014
D Particularitatile proprietatilor optice ale antimonidului de galiu dopat cu fier 01.04.07 UTM referent
conducător
Evtodiev Igor
conducător
Gheorghiţă Eugen
04.07.2014
D Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de tranziţie şi de pământuri rare 01.04.10 USM membru CSS
conducător
Nedeoglo Dmitrii
22.07.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Procese fotoelectrice şi optice în structuri semiconductor calcogenic - dielectric pentru înregistrarea holografică a informaţiei optice 01.04.02 USM conducător 29.05.2014
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe 01.04.10 USM consultant
consultant
Canţer Valeriu
04.11.2010
D Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs ŞI GaS(Cu)/GaSe(Cu) 01.04.10 conducător 19.06.2008