Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea diferitor sisteme retentive intracanalare


Autor: Năstase Corneliu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.163-089.819.843-74(043.2)

Adobe PDF document 5.86 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

dinte tratat endodontic, pivot fibro-optic, restaurare

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 107 de pagini şi este constituită din introducere, 3 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie cu 307 surse, 13 tabele, 33 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări.

Domeniul de studiu: 323.01 - Stomatologie.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul: sporirea eficacităţii aplicării diferenţiate a diverselor retentoare în restabilirea dinţilor trataţi endodontic cu distrucţii coronare majore. Obiectivele au vizat următoarele repere: evaluarea clinică a metodelor de restaurare postendodontică cu pivoturi intracanalare (1), examinarea prin microscopie optică a şlifurilor unor dinţi extraşi şi tratați cu reabilitare postendodontică (2), sistematizarea factorilor care influenţează fiabilitatea reabilitării postendodontice cu pivoturi (3), estimarea comparativă a rezultatelor imediate şi de durată a aplicării reabilitării postendodontice (4), elaborarea algoritmului diagnostico-curativ de restaurare a dinţilor trataţi anterior endodontic (5).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-a argumentat eficacitatea clinică a îndepărtării stratului

estompat, determinarea preoperatorie a configuraţiei geometrice a locaşului pivotar şi a fotoconductibilităţii pivotului fibro–optic folosit, respectarea riguroasă a principiilor de fezabilitate biologică, consecutivităţii prelucrării canalelor radiculare.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: constă în fundamentarea științifică a fenomenului dintelui tratat endodontic, în dependență de gradul de distrucție a ţesuturilor dure dentare, argumentate de datele cercetărilor, prezentate în sursele literaraturii de specialitate autohtone și din străinătate, și confirmate de rezultatele clinice și in vitro, realizate în lucrarea dată, și care a condus la elaborarea și implementarea unui algoritm de tratament complex și orientat, ceea ce a oferit predictibilitatea succesului de durată și minimizarea considerabilă a posibilelor erori și complicații.

Semnificaţia teoretică: Studiul a permis estimarea comparativă a eficienţei restabilirii dinților tratați endodontic cu distrucţii coronare majore în condiții de laborator şi clinice, cu ulterioara elaborare a algoritmului de diagnosticare și de refacere a acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării: Utilizarea algoritmului de restaurare a dinților tratați endodontic, în dependență de gradul de distrucție a ţesuturilor dure dentare și a parodonțiului, ținând cont de posibilele erori și complicații, îmbunătățesc rezultatele de durată ale refacerii morfo-funcţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele cercetărilor au fost verificate în condiţii in vitro şi implementate în activitatea practică a IMSP CS Universitară a USMF „Nicolae Testemiţanu”, cabinetului stomatologic privat „Năstase Veronica”.

Cuprins


1. REABILITAREA RESTAURATIVĂ A DINŢILOR TRATAŢI ANTERIOR ENDODONTIC - IMPACT, CARACTERISTICI FUNDAMENTALE, MATERIALE ŞI TEHNICI
 • 1.1. Concepţiile moderne de restaurare a dinţilor după un tratament endodontic cu utilizarea diferitor sisteme retentive intracanalare
 • 1.2. Evaluarea status-ului endo-parodontal al dinţilor trataţi anterior endodontic
 • 1.3. Algoritme de reabilitare postendodontică a unor dinţi monoradiculari
 • 1.4. Erori şi complicaţii clinice în restaurarea dinţilor trataţi anterior endodontic cu construcţii pivotate moderne
 • 1.5. Diversitatea materialelor tradiţionale şi moderne pentru fixarea pivoturilor endo-canalare şi variabilitatea rezultatelor diferitor tehnici de aplicare a acestora
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare şi de acumulare a datelor
 • 2.3. Etapizarea tratamentului de reabilitare a unor dinţi trataţi anterior endodontic
 • 2.4. Instrumente şi metode de reabilitare a dinţilor trataţi endodontic cu canal rotund
 • 2.5. Etapele de ajustare, fixare a pivotului endocanalar şi restaurare a porţiunii coronare a dintelui
 • 2.6. Variabilitatea rezultatelor diferitor tehnici de aplicare a compozitelor moderne (studiu in vitro: scop, instrumente şi mijloace, etape)
 • 2.7. Algoritmul reabilitării postendodontice a unor dinţi monoradiculari
 • 2.8. Reabilitarea postendodontică a unor dinţi monoradiculari cu canale conice cu bază largă sau ovalare prin tehnica pivotului individualizat
 • 2.9. Reabilitarea dinţilor trataţi endodontic în vederea readaptării ulterioare a unor lucrări protetice vechi
 • 2.10. Evacuarea unui pivot fibro–optic dintr-un dinte tratat anterior endodontic
 • 2.11. Metode de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.12. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE STUDIULUI IN VITRO, EXAMENULUI CLINICO-RADIOLOGIC AI UNOR DINŢI TRATAŢI ANTERIOR ENDODONTIC CU DISTRUCŢII CORONARE MAJORE ŞI A REABILITĂRII LOR POSTENDODONTICE, PRIN UTILIZAREA DIFERITOR RETENTOARE INTRACANALARE
 • 3.1. Variabilitatea rezultatelor studiului in vitro privitor la diferite tehnici de aplicare a compozitelor
 • 3.2. Monitorizarea datelor clinico-radiologice şi evoluţia rezultatelor reabilitării post-endodontice, prin utilizarea diferitor retentoare intracanalare, a unor dinţi trataţi anterior endodontic cu distrucţii coronare majore
 • Lotul de studiu şi cel de referinţă
 • Cazul clinic 1
 • 3.3. Rezultatele aplicării clinice a pivoturilor din fibră de sticlă şi a celor metalice în restaurări postendodontice a unor dinţi trataţi anterior endodontic cu distrugere totală sau subtotală a coroanei dentare
 • 3.4. Rezultatele investigării clinico-radiologice şi tratamentului pacienţilor cu dinţi trataţi anterior endodontic, având distrucţii coronare importante, supuşi reabilitării postendodontice cu pivot fibro–optic şi ciment ionomer de sticlă, compozite foto-/ dual-cure (lotul de studiu )
 • Cazul clinic 2
 • 3.5. Rezultatele investigării clinico-radiologice şi tratamentului pacienţilor cu dinţi trataţi anterior endodontic, având distrucţii coronare importante (reabilitare postendodontică cu pivot metalic - lotul de control)
 • Cazul clinic 3
 • 3.6. Rezultatele investigării clinice a cimenturilor de fixare a retentoarelor intraradiculare moderne
 • 3.7. Evaluarea caracteristicilor specifice restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea diferitor sisteme retentive intracanalare (sinteza rezultatelor obținute)
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
PLAN DE CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ
PLAN DE CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ