Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Dereglările oftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică (studiu clinic)


Autor: Cristina Şcerbatiuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.60 Mb / în română

Teza

CZU 616.857:617.7-08

Adobe PDF document 3.57 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

migrenă, dureri oculare, fotofobie.

Adnotare

Domeniul de studiu: oftalmologie, neurooftalmologie, neurologie.

Scopul studiului: evidenţierea particularităţilor neurooftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică, inclusiv stabilirea pragului de fotosensibilitate şi determinarea spectrului de lumină care provoacă fotofobia, cu trasarea direcțiilor de eficientizare a tratamentului complex.

Obiectivele cercetării: 1. Determinarea particularităţilor oftalmologice la pacienţii cu migrenă şi studierea corelaţiei dintre prezenţa durerii retrobulbare în accesul migrenos şi valoarea tensiunii intraoculare. 2. Studierea eficienţei sol. Timolol 0,5% în accesul migrenos 3. Evaluarea pragului de fotofobie la pacienţii cu migrenă, precum şi stabilirea eficienţei unor filtre spectrale în reducerea fotofobiei 4. Determinarea corelațiilor dintre pragul de fotofobie şi disconfortul cauzat de vizualizarea figurilor-trigger la pacienţii cu migrenă

Noutatea şi originalitatea lucrării Au fost constatate următoarele: prezenţa durerilor retrobulbare în acces migrenos corelează cu valoarea tensiunii intraoculare; filtrelele cu transmisia joasă a luminii provoacă dezadaptarea ochilor la lumină; filtrele spectrale care blochează spectrul albastru şi roşu al luminii pot reduce fotofobia la pacienţii cu migrenă; testul cu figuri - trigger poate fi util în diagnosticul migrenei; administrarea de sol. Timolol 0,5% (colir) este eficientă în tratamentul accesului de migrenă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv. Studiul a constatat o corelaţie directă între prezenţa durerii retrobulbare în acces migrenos şi valoarea tensiunii intraoculare, eficiența sol. Timolol 0,5% (colir) în acces migrenos şi eficiența unor filtre spectrale în reducerea fotofobiei, ceea ce permite optimizarea diagnosticului şi tratamentului de atac şi de prevenţie a migrenei.

Semnificaţia teoretică a studiului. Rezultatele cercetării extind cunoştinţele existente despre manifestările oftalmologice ale migrenei, teoriile moderne care reflectă geneza fotofobiei, modalităţile de tratament.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost stabilită importanţa durerilor retrobulbare la pacienţii cu migrenă în procesul de diagnostic. S-a demonstrat că filtrele ochelarilor cu transmisie joasă a luminii provoacă dezadaptarea ulterioară la lumină și că filtrele spectrale care blochează spectrul albastru şi roşu al luminii pot diminua fotofobia la pacienții cu migrenă. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: USMF „Nicolae Testemiţanu”, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, IMSP Spitalul Clinic Republican.

Cuprins


INTRODUCERE

1. FENOMENELE OFTALMOLOGICE LA PACIENŢII CU MIGRENĂ

 • 1.1. Migrena: epidemiologia, patofiziologia, mecanismele cronicizării
 • 1.2. Manifestările neurooftalmologice ale migrenei
 • 1.3. Fenomenul fotofobiei la pacienţii cu migrenă
 • 1.4. Tratamentul fotofobiei
 • 1.5. Utilizarea topică a sol. Timolol 0,5% (colir oftalmic) în tratamentul migrenei
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU

 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metodele statistice de prelucrare a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE STUDIULUI CLINIC AL SUBIECȚILOR CU MIGRENĂ ȘI FENOMENE OFTALMICE ASOCIATE

 • 3.1. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 3.2. Valorile tensiunii intraoculare la pacienții cu migrenă
 • 3.3. Valorile grosimii fibrelor nervoase retiniene la pacienții cu migrenă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE STUDIULUI CLINIC AL FOTOFOBIEI. EFICIENȚA SOL. TIMOLOL 0,5 % (COLIR) ÎN ACCESUL DE MIGRENĂ ȘI ALE FILTRELOR SPECTRALE ÎN REDUCEREA FOTOFOBIEI LA PACIENȚII CU MIGRENĂ

 • 4.1. Măsurarea pragului de fotofobie la pacienții cu migrenă
 • 4.2. Testul cu figuri – trigger
 • 4.3. Eficienţa filtrelor spectrale în reducerea fotofobiei la pacienții cu migrenă.
 • 4.4. Eficienţa sol. Timolol 0,5% (colir) în accesul de migrenă
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4