Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Morfologia complexului spleno-ligamentar în ontogeneza postnatală


Autor: Belic Olga
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2017
Consultanţi ştiinţifici: Mihail Ştefaneţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Efim Aramă
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.53 Mb / în română

Teza

CZU 611.41+611.136.42+611.149.4+611.839.31

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
296 pagini


Cuvinte Cheie

Splina, vase, nervi, leziuni traumatice ale splinei, particularităţile biomecanice, splenectomie, autogrefare heterotopică a fragmentelor lienale

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este scrisă pe 209 de pagini şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 343 de surse, 47 tabele, 9 diagrame, 3 scheme, 141 de figuri, 13 anexe. La tema tezei sunt editate 39 de publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Anatomia omului.

Scopul: Actualele cercetări au drept scop de a aprofunda cunoştinţele despre particularităţile structurale, tensometrice, raporturile spaţiale ale CSL. Pe baza materialului clinic se face încercarea de a sistematiza frecvenţa leziunilor splinei, experimental este monitorizat autogrefonul lienal.

Obiectivele tezei: Studierea structurilor nervoase şi vasculare ale componentelor CSL. Reliefarea posibilităţilor aorto-arteriografiei abdominale în caracteristica vaselor complexului. Studierea variabilităţilor de număr ale splinei: SA. Stabilirea incidenţei leziunilor traumatice ale splinei. Experimental: monitorizarea autogrefonului lienal după splenectomie. Determinarea caracteristicilor rezistenţional-deformative ale componentelor CSL.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În studii de gen similar în premieră s-a folosit noţiunea ,,complex spleno-ligamentar”, componentele сăruia s-au studiat prin metode morfologice, clinice, experimentale şi biomecanice. Au fost stabiliţi parametrii tensometrici principali a CSL. S-a studiat incidenţa leziunilor traumatice ale splinei. Splenectomia a fost urmată de autogrefare heterotopică (intramusculară) a fragmentelor lienale.

Rezultatele principiale noi pentru ştiinţă şi practică. S-au studiat variabilităţile individuale ale vaselor, nervilor, splinelor accesorii, la fel şi particularităţile morfometrice şi tensometrice ale componentelor CSL. În diminuarea manifestărilor sindromului postsplenectomic experimental s-a efectuat autogrefarea heterotopică a fragmentelor lienale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. S-a efectuat un studiu complex al CSL prin determinarea variabilităţii elementelor neurovasculare, stabilirea parametrilor morfometrici, determinarea proprietăţilor biomecanice, stabilirea incidenţei leziunilor traumatice. Experimental, pentru diminuarea manifestărilor sindromului postsplenectomic, s-a efectuat monitorizarea autogrefonului lienal precedată de splenectomie.

Valoarea practică a lucrării. Au fost analizate valorile parametrilor liniari al componentelor CSL, stabilite morfometric şi ultrasonic. S-a elaborat un nou model de autogrefare heterotopică a fragmentelor lienale după splenectomie. S-a perfecţionat tehnica confecţionării replicilor vasculare ale componentelor CSL.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. În lucrare au fost multiaspectual analizate particularităţile structurale şi biomecanice ale componentelor CSL, inclusiv în aspect aplicat.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele au fost implementate în procesul didactic la catedrele morfologice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu” şi la catedrele respective ale altor universităţi de medicină de peste hotare (Cernăuţi, Smolensc, Vitebsc, Grodno).

Cuprins


1. RAPORTURILE COMPONENTELOR COMPLEXULUI SPLENO-LIGAMENTAR ÎN ASPECT MORFOFUNCŢIONAL
 • 1.1. Caracteristicile morfofuncţionale ale aparatului vasculonervos al splinei şi al ligamentelor ei la om
 • 1.2. Fenomenul splină(e) accesorie
 • 1.3. Leziuni traumatice ale splinei
 • 1.4.Autogrefarea splinei precedată de splenectomie
 • 1.5. Proprietăţi biomecanice ale unor formaţiuni anatomice la om
 • 1.6.Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Generalităţi referitor la obiectul de studiu
 • 2.2. Caracteristica materialului inclus în studiu
 • 2.3. Metode de investigaţie
 • 2.4.Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. AORTO-ARTERIOGRAFIA ABDOMINALĂ
 • 3.1. Aorta abdominală. Variaţii structurale şi stereografice
 • 3.2. Artera lienală
 • 3.3. Artera mezenterică superioară
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ALE SPLINEI ŞI ALE LIGAMENTELOR EI
 • 4.1. Structura şi stereografia splinei
 • 4.2. Particularităţile morfologice şi topografice ale splinei accessorie
 • 4.3. Varietăţi ale formei splinei
 • 4.4. Dimensiunile liniare ale splinei
 • 4.5. Anatomia macroscopică a ligamentelor splinei
 • 4.6. Particularităţile tensometrice ale unor componente ale CSL
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. APARATUL VASCULONERVOS AL SPLINEI ŞI AL LIGAMENTELOR EI
 • 5.1. Arhitectonica arterei lienale la nivel macroscopic, segmentul extravisceral
 • 5.2. Distribuţia intralienală a ramurilor arteriale
 • 5.3. Sistemul venos de drenare a splinei
 • 5.3.1. Patul venos intralienal
 • 5.3.2. Segmentul extraorganic al venei lienale
 • 5.4. Sursele de inervaţie ale complexului spleno-ligamentar
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. STUDIU RETROSPECTIV AL LEZIUNILOR TRAUMATICE ALE CSL ŞI TENTATIVA DE ATENUARE A SINDROMULUI POSTSPLENECTOMIC
 • 6.1. Tipurile şi incidenţa leziunilor traumatice ale splinei la om
 • 6.2. Studiu experimental: autogrefarea eterotopică a fragmentelor lienale după splenectomie
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE