Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Morfologia clinică a aparatului vasculonervos al aortei toracice


Autor: Hacina Tamara
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2017
Consultanţi ştiinţifici: Mihail Ştefaneţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Anatol Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document4.74 Mb / în română

Teza

CZU 611.135+616.135-089+616.12-008.313.2

Adobe PDF document 9.46 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

aorta ascendentă, corp adipos, vasa vasorum internae, complicaţii postoperatorii, glomuşi

Adnotare

Structura tezei: lucrarea are 206 de pagini, include introducerea, 6 capitole, discuţii pe marginea rezultatelor obţinute, concluzii, bibliografie din 331 surse, 37 tabele, 110 figuri şi 7 anexe. Cu referire la tema tezei sunt editate 39 de publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: anatomia omului. Scopul lucrării: Evaluarea particularităţilor aparatului vasculonervos şi a organizării mor-fologice a aortei toracice propice prevenirii complicaţiilor postoperatorii în chirurgia cardiovasculară şi a eventualelor afecţiuni ale aortei.

Obiectivele:Obţinerea datelor de importanţă clinică privind organizarea morfologică a aortei toracice; cercetarea laturilor aplicative noi despre vascularizaţia aortei toraci ce şi drenajul ei limfatic; reflectarea aspectelor inedite cu referire la zonele reflexogene ale aortei. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: s-au depistat aspecte noi de importanţă clinică despre aparatul intramural sangvin, limfatic şi nervos al aortei toracice.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică: Pentru întâia oară au fost descrise bazele morfologice ale fibrilaţiei atriale şi ale hemoragiilor abundente postoperatorii în chirurgia cardiovasculară, a fost argumentată existenţa zonei reflexogene a aortei ascendente. Se recomandă tactici operatorii noi, ce permit reducerea complicaţiilor postoperatorii. A fost pusă baza studiului morfologiei funcţionale a corpilor adipoşi subepicardici.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Sunt argumentate viziuni noi asupra morfologiei aplicate a aparatului vascular sangvin, limfatic şi nervos al aortei, care pot fi utile: în studierea morfologiei funcţionale a aparatului cardiovascular şi al patogeniei tulburărilor sistemului circulator; în cercetări clinice şi experimentale la temă, în activitatea practică a specialiştilor din domeniul chirurgiei toracale şi vasculare, în vederea prevenirii complicaţiilor postoperatorii; în editarea manualelor de anatomie, de angiologie, de cardiologie, de chirurgie cardiacă şi de chirurgie toracală pentru studenţii universităţilor de medicină.

Problema ştiinţifică aplicată de importanţa majoră soluţionată în teză: Morfologic, sunt argumentate căile posibile de soluţionare a problemelor stringente ale chirurgiei car-diovasculare.

Implementarea în practică: Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în Departamentul de Chirurgie Cardiotoracică, de Transplantare a Cordului şi a Chirurgiei vasculare a Universităţii de Medicină din or. Hannover, Germania; în Departamentul de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Republican RM; în procesul instructiv-educaţional la Catedra de anatomie a omului, la Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI CU PRIVIRE LA MORFOLOGIA APARATULUI VASCULONERVOS AL AORTEI TORACICE
 • 1.1. Inervația aortei
 • 1.1.1. Sursele de inervație a aortei toracice
 • 1.1.2. Aparatul nervos intramural al aortei toracice
 • 1.2. Vascularizația aortei
 • 1.2.1. Sursele de vascularizație a aortei toracice
 • 1.2.2. Aparatul vascular intramural al aortei toracice
 • 1.3. Aparatul limfatic al aortei
 • 1.4. Abordarea clinică a aparatului vasculonervos al aortei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE INVESTIGAȚIE
 • 2.1. Considerații de ordin general
 • 2.2. Caracteristica materialului inclus în studiu
 • 2.3. Metode de investigație
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE APLICATIVE ALE ORGANIZĂRII MORFOFUNCȚIONALE A AORTEI TORACICE
 • 3.1. Privire generală asupra organizării structurale a aortei
 • 3.2. Corpul adipos al aortei ascendente
 • 3.3. Arcul aprtei
 • 3.3.1. Variantele sintopice ale arcului aortei
 • 3.3.2. Unele observații cu privire la morfologia aortei descendente
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
4. INERVAȚIA AORTEI TORACICE
 • 4.1. Complexitatea reglării sistemului circulator
 • 4.2. Sursele de inervație a aortei toracice
 • 4.3. Aparatul nervos intramural al aortei toracice
 • 4.4. Aparatul nervos al aortei ascendente
 • 4.5. Aparatul nervos al arcului aortei
 • 4.6. Aparatul nervos al aortei toracice descendente
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. IRIGAREA SANGVINĂ A AORTEI TORACICE
 • 5.1. Vascularizația aortei ascendente
 • 5.2. Vascularizația arcului aortei
 • 5.3. Vascularizația aortei toracice descendente
 • 5.4. Vascularizația zonelor reflexogene ale aortei toracice
 • 5.5. Dinamica de vârstă a aparatului de irigare a aortei
 • 5.6. Modificările vasa vasorum aortae în ateroscleroză
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

6. SISTEMELE DE DRENAJ ALE AORTEI TORACICE
 • 6.1. Drenajul venos al aortei
 • 6.2. Drenajul limfatic al aortei toracice
 • 6.2.1.Aparatul limfatic intramural
 • 6.2.2. Căile de drenaj limfatic al aortei toracice
 • 6.3. Concluzii la capitolul
DISCUȚII
CONCLUZII GENERALE