Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale spontane supratentoriale


Autor: CONDREA Eugeniu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valerii Timirgaz
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-005.1-089.816+616.151.5+615.273

Adobe PDF document 4.52 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

hematom intracerebral spontan, hematom intracerebral spontan supratentorial, tratament chirurgical minim invaziv, puncție și aspirație, fibrinoliză locală

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 179 pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză și indice bibliografic cu 277 de referinţe, include 43 de figuri, 21 tabele, 4 formule și 2 anexe (brevete de invenție). Rezultatele obţinute au fost discutate în cadrul a 6 foruri științifice locale și internaționale, fiind publicate de asemenea în 6 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 fără coautori şi 5 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu: neurochirurgie 321.21

Scopul lucrării: Determinarea eficienței tratamentului chirurgical minim invaziv al HICS prin metoda puncției și aspirației cu aplicarea fibrinolizei locale.

Obiectivele lucrării: Evaluarea utilității și eficacității puncției și aspirației cu aplicarea fibrinolizei locale în tratamentul HICS. Evaluarea rezultatelor spitalizării și evoluție postoperatorii la pacienții cu HICS supratentoriale tratați prin metoda puncției și aspirației cu aplicarea fibrinolizei locale comparativ cu cei tratați prin metodele chirurgicale clasice deschise sau medicamentos. Studiul evoluției recuperării deficitului neurologic la pacienții cu HICS supratentoriale după aplicarea puncției și aspirației cu fibrinoliză locală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost elaborate principiile de tratament a HICS supratentoriale cu localizare diferită prin utilizarea puncției și aspirației cu aplicarea fibrinolizei locale. A fost elaborat protocolul efectuării fibrinolizei locale în funcție de etiologia HICS supratentoriale. În baza estimării a fost demonstrată eficiența și inofensivitatea utilizării metodei de puncție și aspirație cu aplicarea fibrinolizei locale în chirurgia HICS supratentoriale. A fost implementat tratamentul chirurgical minim invaziv al HICS supratentoriale prin puncție și aspirație cu fibrinoliză locală.

Problema ştiinţifică soluţionată: A fost determinată utilitatea tratamentului chirurgical al HICS supratentoriale prin metoda puncției și aspirației cu aplicarea fibrinolizei locale. A fost elaborat un algoritm eficient al procesului de tratament al pacienților cu HICS supratentoriale în unitățile de profil neurologic și neurochirurgical în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a studiului. Au fost determinate aborduri diferențiate de tratament prin puncție și aspirație cu fibrinoliză locală în funcție de localizarea HICS supratentoriale. Metoda aplicată de înlăturare a HICS supratentoriale permite micșorarea semnificativă a duratei intervenției, traumatismului intervenției și reducerea frecvenței complicațiilor postoperatorii. Aplicarea puncției și aspirației cu fibrinoliză locală în HICS supratentoriale contribuie la micșorarea letalității și ameliorarea rezultatelor funcționale, scurtarea perioadei de tratament și reabilitare la acest grup de pacienți.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea puncției și aspirației HICS supratentoriale cu aplicarea fibrinolizei locale la pacienții cu patologie concomitentă gravă și sub anestezie locală, fapt care contribuie la micșorarea riscurilor intervenției chirurgicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Neurochirurgie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” și implementat în activitatea curativă a IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Republica Moldova.

Cuprins


1. HEMATOMUL INTRACEREBRAL SPONTAN: ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIU.
 • 1.1. Epidemiologia, etiologia, patogenia și fiziopatologia hematomului intracerebral spontan
 • 1.2. Diagnosticul și pronosticul hematomului intracerebral spontan
 • 1.3. Tratamentul hematomului intracerebral spontan
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. CARACTERISTICA LOTURILOR DE STUDIU ȘI METODE DE CERCETARE UTILIZATE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metode de investigații
 • 2.3. Repartizarea pacienților în loturile de studi
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2
3. TRATAMENTUL PACIENŢILOR PRIN METODE CHIRURGICALE CLASICE ŞI MEDICAMENTOASE
 • 3.1. Caracteristica generală a lotului de pacienți tratați prin metode chirurgicale clasice fără aplicarea fibrinolizei locale
 • 3.2. Tratamentul chirurgical al HICS supratentoriale prin metode chirurgicale clasice deschise sau alte metode minim-invazive: aspecte procedurale și evaluarea rezultatelor
 • 3.3. Caracteristica generală a lotului de pacienți tratați medicamentos
 • 3.4. Tratamentul medicamentos standardizat al HICS supratentoriale în baza protocoalelor terapeutice existente: aspecte procedurale și evaluarea rezultatelor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL HICS SUPRATENTORIALE PRIN PUNCȚIE ȘI ASPIRAȚIE CU APLICAREA FIBRINOLIZEI LOCALE: ASPECTE PROCEDURALE ȘI EVALUAREA REZULTATELOR
 • 4.1. Caracteristica generală a lotului de pacienți tratați prin puncție și aspirație cu aplicarea fibrinolizei locale
 • 4.2. Tratamentul chirurgical al HICS supratentoriale prin puncție și aspirație cu aplicarea fibrinolizei locale: aspecte procedurale și evaluarea rezultatelor
 • 4.3. Estimarea comparativă a metodelor de tratament a HICs supratentoriale
 • 4.4. Sinteza rezultatelor obținute și analiza comparativă cu date din literatura științifică
 • 4.5. Beneficiile chirurgiei minim-invazive comparativ cu tratamentul medical la pacienții cu HICS supratentoriale
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI